Νέα αναφορά έργου: Περιφερειακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης 2018

Η αναφορά για το ετήσιο περιφερειακό συνέδριο της ΝΑ Ευρώπης, που διοργανώθηκε και φέτος από τον «Διογένη», 8-9 Ιουνίου στην Θεσσαλονίκη, είναι τώρα διαθέσιμη.

Όπως κάθε χρόνο, το συνέδριο συγκέντρωσε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών και ερευνητές από 9 χώρες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ναρκωτικών στην περιοχή, και συζήτησαν τις εξελίξεις της πολιτικής για τα ναρκωτικά και τις τάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις και την εφαρμογή των συστάσεων της τελικής έκθεσης της UNGASS 2016.

Μπορείτε να κατεβάσετε ή να διαβάσετε την αναφορά (Αγγλικά) εδώ

Έκθεση εργασιών συνάντησης ΜΚΟ & Εθνικών Συντονιστών ΝΑ Ευρώπης

Ο «Διογένης Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά» σε συνεργασία με το «Δίκτυο για την Πολιτική για τα Ναρκωτικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» (DPNSEE) και το Γραφείο για την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών της Δημοκρατίας της Σερβίας, διοργάνωσε στο Βελιγράδι (Σερβία) μια συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την πολιτική των ναρκωτικών στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ναρκωτικών στις χώρες αυτές.

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην συνάντηση, ήταν:

α. Η σημερινή κατάσταση συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών και των ΜΚΟ στον τομέα των ναρκωτικών. Θετικές εμπειρίες και προκλήσεις που απαιτούν δράση στο μέλλον.
β. Αμοιβαίες προσδοκίες για καλή συνεργασία μεταξύ ΜΚΟ και εθνικών αρχών. Το πιθανό όφελος από μια καλή σχέση μεταξύ των ΜΚΟ και των κρατικών αρχών και τα μοντέλα συμμετοχής των ΜΚΟ στη λήψη αποφάσεων που υπάρχουν στις χώρες της περιοχής. Όροι που απαιτούνται για μια ουσιαστική συμμετοχή.
γ. Οι εξελίξεις στην πολιτική για τα ναρκωτικά κατά τα προσεχή έτη και ειδικότερα η εφαρμογή των συστάσεων του τελικού εγγράφου της UNGASS 2016 και η συνεργασία μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών αρχών. Τομείς συνεργασίας μεταξύ των ΜΚΟ και των αρμόδιων αρχών που μπορούν να συμβάλουν σε μια πιο ανθρώπινη και αποτελεσματική πολιτική για τα ναρκωτικά.
δ. Οι δομές συνεργασίας μεταξύ των κρατών της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση του θέματος της πολιτικής για τα ναρκωτικά ως προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξή τους.

Στόχος της συνάντησης ήταν να συζητηθεί η συνεργασία μεταξύ των αρχών και των ΜΚΟ σε εθνικό επίπεδο, να ανοίξει τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών ορθών πρακτικών και να διερευνήσει προοπτικές μελλοντικής συνεργασίας.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την αναφορά, εδώ

 

 

 

Περιφερειακό Συνέδριο στην Θεσσαλονίκη, 8 & 9 Ιουνίου 2018

Το ετήσιο περιφερειακό συνέδριο της ΝΑ Ευρώπης, διοργανώθηκε και φέτος από τον «Διογένη», 8-9 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Capsis, στην Θεσσαλονίκη.

Το συνέδριο συγκέντρωσε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών και ερευνητές από 9 χώρες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ναρκωτικών στην περιοχή, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις της πολιτικής για τα ναρκωτικά και τις τάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις και την εφαρμογή των συστάσεων της τελικής έκθεσης της UNGASS 2016.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:
1. Η κουλτούρα της νεολαίας, τα καλοκαιρινά φεστιβάλ, η χρήση ναρκωτικών και η μείωση της βλάβης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Επιπτώσεις στην πολιτική για τις αρμόδιες αρχές, τους διοργανωτές των φεστιβάλ και τις υπηρεσίες μείωσης της βλάβης.
2. Πρόσφυγες και μετανάστες στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και το θέμα των ναρκωτικών. Διερεύνηση της κατάστασης των πραγμάτων, της συμβολής των ΜΚΟ και των Κρατικών αρχών.
3. Η αξιολόγηση της Πολιτικής Διακήρυξης 2009-2019 σε σχέση με την τελική έκθεση της UNGASS 2016. Η οπτική της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
4. Αξιολόγηση και παρακολούθηση του προγράμματος μείωσης της βλάβης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
5. Τρέχοντα θέματα σπουδαιότητας: α. Η ρύθμιση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς, β. το τρέχον περιφερειακό πρόγραμμα «Ενίσχυση των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση μιας πολιτικής για τα ναρκωτικά προσανατολισμένη στην δημόσια υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ΝΑ Ευρώπη» και η συνέχειά του, γ. άλλα θέματα.

Το περιφερειακό συνέδριο είναι μέρος του προγράμματος «Ενίσχυση των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση μιας πολιτικής για τα ναρκωτικά προσανατολισμένη στην δημόσια υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ΝΑ Ευρώπη», και υποστηρίζεται οικονομικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το OSF.

Η αναλυτική έκθεση με τα πεπραγμένα του συνεδρίου, θα είναι διαθέσιμη τους προσεχείς μήνες.

Συνάντηση ανοικτού διαλόγου στην Κύπρο.

Την Τετάρτη 30 Μαΐου, ο «Διογένης Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά», διοργάνωσε συνάντηση ανοικτού διαλόγου στην Λευκωσία, με θέμα «Η πολιτική για τα ναρκωτικά και η μείωση της βλάβης στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης».

Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και 4 φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚΕΝΘΕΑ, Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας, Πρόγραμμα Άμεσης Πρόσβασης και Μείωσης Βλάβης «ΣΤΟΧΟΣ», Κίνηση Συμπαράστασης για το AIDS).

Στόχος της συνάντησης ήταν να αποτυπωθεί μια ορθή εικόνα της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά την πολιτική για τα ναρκωτικά και τη μείωση της βλάβης στην Κύπρο μέσω των εμπειριών όλων των ενδιαφερομένων μερών, και να αναδειχθούν επίσης πιθανές προτάσεις για την αντιμετώπιση των σημερινών εμποδίων και προκλήσεων.

Η συνάντηση υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Νέες προσεγγίσεις στις Πολιτικές και τις Πρακτικές Μείωσης της Βλάβης» (NAHRPP) στο οποίο ο «Διογένης» συμμετέχει ως εταίρος, και χρηματοδοτείται από την ΕΕ με συγχρηματοδότηση από το Open Society Founations.

Σχετική έκθεση των εργασιών της συνάντησης θα δημοσιευθεί προσεχώς.

Συνεργασία για την πολιτική των ναρκωτικών μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών αρχών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Στις 10 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ναρκωτικών και εθνικών συντονιστών για τα ναρκωτικά από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η συνάντηση οργανώθηκε από την οργάνωση Διογένης, διάλογος για την πολιτική των ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Δίκτυο Πολιτικής για τα ναρκωτικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (DPNSEE) και το Εθνικό Γραφείο για την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών της Σερβίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν συντονιστές για την πολιτική των ναρκωτικών και ΜΚΟ από αντίστοιχα 9 και 10 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία ανταλλαγής καλών πρακτικών και προβληματισμού σχετικά με τις δυνατότητες μελλοντικής συνεργασίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Μετά την παρουσίαση των συμμετεχόντων συζητήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών και των ΜΚΟ. Υπάρχουν διάφορες δομές συνεργασίας στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ορισμένες χώρες διαθέτουν μια επίσημη δομή συνεργασίας με τακτικές διαβουλεύσεις, συμμετοχή σε όργανα λήψης αποφάσεων σχετικά με την πολιτική για τα ναρκωτικά και οικονομική στήριξη των δραστηριοτήτων των ΜΚΟ. Άλλες χώρες βρίσκονται στο δρόμο για τη δημιουργία δομών συνεργασίας και συζητούν για την κατοχύρωση των κανόνων συνεργασίας μεταξύ των ΜΚΟ και των αρμόδιων αρχών στην εθνική νομοθεσία. Όλες οι χώρες αναγνωρίζουν τη σημασία του έργου που επιτελούν οι ΜΚΟ, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη βήματα για την πλήρη συνεργασία. Διεξήχθη εκτενής συζήτηση σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας, τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι ΜΚΟ για την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση και ευκαιρίες κατάρτισης για την ανάπτυξη ικανοτήτων. Μια συνεδρίαση αφιερώθηκε σε θέματα πολιτικής για τα ναρκωτικά που σχετίζονται με τους Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals/SDGs), την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών και τις συστάσεις του τελικού εγγράφου της UNGASS 2016. Συμφωνήθηκε να επαναληφθούν τέτοιες συναντήσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Σχετική έκθεση των εργασιών της συνάντησης θα δημοσιευθεί προσεχώς.

Συνέδριο στην Κύπρο, 19 – 21 Οκτωβρίου 2017

Με την συμμετοχή εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών, Εθνικών φορέων και ειδικών από 12 Ευρωπαϊκές χώρες, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το συνέδριο με τίτλο «Υπηρεσίες Θεραπείας και Μείωσης της Βλάβης σε καιρούς οικονομικής κρίσης: εξελίξεις και προκλήσεις», που διοργάνωσε ο «Διογένης, Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά», 19 – 21 Οκτωβρίου, στη Λευκωσία, με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Open Society Foundations.

Στη διάρκεια του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν πληροφορίες, καλές πρακτικές και πολιτικές για τα ναρκωτικά στις χώρες τους αλλά και πανευρωπαϊκά, εν μέσω οικονομικών δυσκολιών και κοινωνικών προκλήσεων στην Ευρώπη.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Νέες προσεγγίσεις στις Πολιτικές και τις Πρακτικές Μείωσης της Βλάβης», που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και συμμετέχουν οι οργανώσεις «Transnational Institute» (TNI) – Ολλανδία (Φορέας του έργου), «Διογένης, Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά» – Ελλάδα (εταίρος), «Forum Droghe» (FD) – Ιταλία (εταίρος) και «International Center for Ethnobotanical Education, Research & Service» (ICEERS) – Ισπανία (εταίρος).
Τα αποτελέσματα του συνεδρίου, θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του «Διογένη» www.diogenis.info.
Φωτογραφίες: Εβίτα Παρασκευοπούλου.

7ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Πολιτική των Ναρκωτικών στη ΝΑ Ευρώπη

Με την συμμετοχή της εκπροσώπου του γραφείου του UNODC στη Βιέννη, Jo Dedeyne-Amann, των Εθνικών Συντονιστών για θέματα Ναρκωτικών της Κροατίας, Σερβίας και Ρουμανίας, την επιστημονικά υπεύθυνη του ΕΚΤΕΠΝ κα. Μανίνα Τερζίδου, εκπροσώπους οργανώσεων και επιστήμονες από 10 χώρες, πραγματοποιήθηκε το διήμερο 9-10 Ιουνίου, το 7ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Πολιτική των Ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη, στο ξενοδοχείο Holiday Inn της Θεσσαλονίκης.

Οι συνολικά 44 συμμετέχοντες, αντάλλαξαν εμπειρίες και καλές πρακτικές, για θέματα όπως η σύνδεση των ναρκωτικών με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, Γυναίκες και Ναρκωτικά, Πρωτοβουλίες για την εφαρμογή των συμπερασμάτων της UNGASS 2016 στις χώρες της περιοχής, Ναρκωτικά και διαδίκτυο, Μείωση Βλάβης στη ΝΑ Ευρώπη, η εμπλοκή των χρηστών στη διαμόρφωση της πολιτικής για τα ναρκωτικά, οι αλλαγές στη χρήση και τη συμπεριφορά των χρηστών εξαιτίας των νέων ψυχοδραστικών ουσιών.

Φωτογραφίες: Εβίτα Παρασκευοπούλου

Η αναλυτική παρουσίαση του συνεδρίου, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τα τέλη Ιουλίου.

Περιφερειακό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη 2-4 Ιουνίου

Περιφερειακό συνέδριο με τον τίτλο «Η πολιτική για τα ναρκωτικά μετά την UNGASS2016» διοργανώνεται από την οργάνωση «Διογένης – Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά» στην Θεσσαλονίκη, 2-4 Ιουνίου, στο ξενοδοχείο Holiday Inn.

Το συνέδριο έχει στόχο να ενημερώσει ΜΚΟ, διαμορφωτές πολιτικής και ερευνητές από την περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης που εργάζονται στο πεδίο των ναρκωτικών, σχετικά με τα αποτελέσματα της Ειδικής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (UNGASS) που έλαβε χώρα στις 19 – 21 Απριλίου στη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ). Το κυρίως θέμα της συζήτησης θα είναι το τελικό κείμενο που υιοθετήθηκε από την UNGASS: «Η κοινή μας δέσμευση για αποτελεσματική αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών». Η πρότασή μας είναι να εμβαθύνουμε σε τέσσερα σημεία του αναφερθέντος κειμένου, τα οποία σχετίζονται με τη δράση που χρειάζεται να αναπτυχθεί στην περιοχή μας τα επόμενα δύο χρόνια.

α. Το μέλλον της μείωσης της βλάβης και της θεραπείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πώς μπορεί η έκκληση της UNGASS να υλοποιηθεί στις χώρες της περιοχής;

β. Η διαθεσιμότητα των διεθνώς ελεγχόμενων φαρμάκων για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς. Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση στις χώρες της περιοχής; Τι πρέπει να γίνει ώστε να ανταποκριθεί στην προϋπόθεση της επαρκούς διαθεσιμότητας;c. The challenge of new psychoactive substances. The existing legislation in the countries of our region and sharing good practices.

γ. Η πρόκληση των νέων ψυχοδραστικών ουσιών. Η υφιστάμενη νομοθεσία στις χώρες της περιοχής μας και ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

δ. Πρακτικές και πολιτική της κάνναβης στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική γλώσσα και μπορείτε να δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ

«Η UNGASS 2016 και τη σημασία της για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη» Βελιγράδι 1 – 3 Οκτωβρίου 2015

Από 1 έως 3 Οκτωβρίου, 2015 ένα περιφερειακό συνέδριο σχετικά με την «UNGASS 2016 και τη σημασία του για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη» διοργανώθηκε  από τον «Διογένη». Στόχος του συνεδρίου ήταν να ενημερώσει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις προετοιμασίες για την UNGASS από την Επιτροπή Ναρκωτικών (CND) και τις συνεισφορές στη συζήτηση του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) και άλλους φορείς των Ηνωμένων Εθνών, την συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Read more

Διάλογος για την Πολιτική των Ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη, Αθήνα 10 & 11 Οκτωβρίου 2014

 

Στην διημερίδα του Διαλόγου συζητήθηκαν τα ακόλουθα επιμέρους θέματα:

α)Πρόσφατες εξελίξεις στην πολιτική περί ναρκωτικών στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,

β) Μετατόπιση του κέντρου βάρους της μελλοντικής πολιτικής για τα ναρκωτικά από την τιμωρητική τάση σε μια προσέγγιση που εστιάζει στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημόσια υγεία,

γ) Συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων κρατικών αρχών και των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη: Το Σχέδιο Δράσης για τα ναρκωτικά μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων,

δ) Η Ειδική Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά (UNGASS) του 2016, τα κυριότερα θέματα συζήτησης

Διαβάστε περισσότερα: Διάλογος Πολιτικής για τα ναρκωτικά, Αθήνα 10 & 11 Οκτωβρίου 2014