Η αξιολόγηση του 10ετους προγράμματος του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά, έδωσε την ευκαιρία στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που ασχολούνται με το θέμα να συνεργαστούν και να αρθρώσουν δικό τους λόγο στη συζήτηση για τη διαμόρφωση της πολιτικής για τα Ναρκωτικά. Τον Ιούλιο του 2008 διοργανώθηκε η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Μη Kυβερνητικών Οργανώσεων στη Βιέννη με την ονομασία «Πέραν του 2008» (Beyond 2008). Η διάσκεψη κατέληξε ομόφωνα σε συμπεράσματα που διατυπώθηκαν σε τρία ξεχωριστά ψηφίσματα. Ήταν η πλέον συγκροτημένη και αντιπροσωπευτική φωνή της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών στη Σύνοδο Υψηλού Επιπέδου που επικύρωσε τη Νέα Πολιτική Διακήρυξη 2008-2018 του ΟΗΕ. Πολλές από τις προτάσεις των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων δεν υιοθετήθηκαν από τα κράτη μέλη, παραμένουν όμως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η Επιτροπή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στη Βιέννη (The Vienna Non-Governmental Organisations Committee/ VNGOC) αποτελεί ζωτικό συνδετικό κρίκο μεταξύ των Μη Κυβερνητικών οργανώσεων και του Γραφείου του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC). Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις έχουν–μετά τη σύνοδο Υψηλού Eπιπέδου της Επιτροπής Ναρκωτικών (Μάρτιος 2009)-το δικαίωμα παρεμβάσεων σε ομάδες εργασίας και στην ολομέλεια της επιτροπής. Είναι ένα θετικό βήμα σε συνδυασμό με τον ανοιχτό άτυπο διάλογο που διεξάγεται ξεχωριστά με τον Διευθυντή του Γραφείου του ΟΗΕ (UNODC), τον/την Πρόεδρο της Επιτροπής Ναρκωτικών (CND) και τον Πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής Ελέγχου των Ναρκωτικών (INCB). Ο Διογένης συμμετέχει ενεργά σ’αυτές τις διαδικασίες.

Σε μια πρώτη επαφή του ΔΙΟΓΕΝΗ με το Περιφερειακό γραφείο του UNODC για την Νοτιοανατολική Ευρώπη στη Βιέννη εκφράστηκε αμοιβαίο ενδιαφέρον για συνεργασία. Η εταιρεία Διογένης εκτιμά ότι η συνεργασία με το περιφερειακό γραφείο του UNODC θα είναι ωφέλιμη και για την ενδυνάμωση του Δικτύου Συνεργασίας για την Πολιτική των Ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη.