Το διεθνές νομοθετικό καθεστώς ελέγχου των Ναρκωτικών, όπως έχει κατοχυρωθεί στις τρεις διεθνείς συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά, εφαρμόζεται από τη δεκαετία του 1960 από την πλειοψηφία των χωρών μελών του ΟΗΕ. Οι συμβάσεις για τα ναρκωτικά μεταφέρθηκαν στην εθνική νομοθεσία, κυρίως στα πλαίσια της ποινικής δικαιοσύνης, με μέτρα καταστολής και τιμωρίας. Οι αρνητικές επιπτώσεις των μέτρων καταστολής είναι για όλο και περισσότερες χώρες αφορμή να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους εφαρμόζοντας ρυθμίσεις που αποκλίνουν από τις διεθνείς συνθήκες. Η εις βάθος ανάλυση και ο διάλογος στη βάση συγκεκριμένων στοιχείων είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα νομοθετικό πλαίσιο, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις με αποτελεσματικές και διαρκώς αξιολογούμενες πρακτικές και μεθόδους.

Σ’ αυτή τη σελίδα θα παρουσιάζουμε προτάσεις και ιδέες κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και επιστημονικών κύκλων, για την προσαρμογή και βελτίωση του ισχύοντος συστήματος ελέγχου των ναρκωτικών.