Το πρόγραμμα των Διεθνών Άτυπων Διαλόγων είναι  μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε αρχικά από το Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου (ΙΑΠ) και το Διεθνικό Ινστιτούτο (Τransnational Institute/TNI) το 2004. Από το 2010 αυτή η πρωτοβουλία συνεχίστηκε με τη συνεργασία του Διογένη και του Διεθνικού Ινστιτούτου.  Από το 2004 διοργανώθηκε κάθε χρόνο μια διεθνής συνάντηση με συμμετοχή Ανώτατων στελεχών Υπουργείων υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής για τα ναρκωτικά, επιστημόνων/ερευνητών που μελετούν το πρόβλημα και παρακολουθούν τις εξελίξεις, εκπροσώπων διεθνών οργανισμών όπως το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το έγκλημα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας, το τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Ναρκωτικά, επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα της πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής αποκατάστασης εξαρτημένων ατόμων και υπεύθυνων για την επιβολή του νόμου.

Στόχος των Διαλόγων είναι η ανταλλαγή απόψεων για τα διλήμματα που αντιμετωπίζει η διεθνής πολιτική για τα ναρκωτικά και η συζήτηση για την στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την επίλυση των προβληματικών πτυχών της υφιστάμενης πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι άτυποι διάλογοι διεξάγονται με τους κανόνες του Chatham House (Chatham House Rule) όπου οι συμμετέχοντες συνδιαλέγονται σε προσωπική βάση και δεν εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις των οργανώσεών τους. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους συνέδρους να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους χωρίς να γίνεται αναφορά στην ταυτότητα ή την προέλευση του ομιλητή.

 

11ος Άτυπος Διάλογος για την Πολιτική των Ναρκωτικών, Αθήνα 24 & 25 Ιανουαρίου 2014

Η συνεδρίαση του ενδέκατου Ανεπίσημου Διαλόγου για την Πολιτική για τα Ναρκωτικά, που συνδιοργανώθηκε από το Transnational Institute (TNI) και την Εταιρεία Διογένης, πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Ιανουαρίου 2014 στην Αθήνα. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος 35 εκπρόσωποι φορέων χάραξης πολιτικής για τα ναρκωτικά, επαγγελματίες στο πεδίο των ναρκωτικών, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι από μη κυβερνητικές οργανώσεις από τις Ευρωπαϊκές χώρες, Τσεχία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κάτω Χώρες, Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία και από τις χώρες της Βορείου, Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Μεξικό, Βολιβία, Ισημερινός και Αργεντινή. Read more

10ος Άτυπος Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά 2013, Πολωνία

Βαρσοβία, 15 & 16 Φεβρουαρίου 2013

Η ένατη συνάντηση του Άτυπου Διαλόγου Πολιτικής για τα ναρκωτικά, που διοργανώθηκε από το Transnational Institute (TNI) και την Εταιρεία Διογένης, πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία της Πολωνίας στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2013, συγκεντρώνοντας πάνω από 35 εκπρόσωπους ΜΚΟ, ακαδημαϊκών, φορέων χάραξης πολιτικής και επαγγελματίες- εργαζόμενους στον τομέα των ναρκωτικών. Ο διάλογος περιελάμβανε πέντε συνεδρίες για επίκαιρα θέματα πολιτικής των ναρκωτικών. Κατά την πρώτη συνεδρίαση, οι συμμετέχοντες συζήτησαν την τρέχουσα κατάσταση της πολιτικής για τα ναρκωτικά στην Πολωνία. Το 2011, ο Ποινικός Κώδικας της Πολωνίας τροποποιήθηκε προκειμένου να υπάρξει μηχανισμός που θα υλοποιήσει εναλλακτικά μέτρα της φυλάκισης. Read more

9ος Άτυπος Διάλογος για την Πολιτική των Ναρκωτικών 2012, Τσεχία

Πράγα, 26-28 Ιανουαρίου 2012

Μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες

Πραγματοποιήθηκε από τις 26-28 Ιανουαρίου 2012 στην Πράγα της Δημοκρατίας της Τσεχίας ο ένατος (9ος) άτυπος διάλογος για την πολιτική των ναρκωτικών που διοργάνωσε το Διεθνικό Ινστιτούτο του Άμστερνταμ και η Εταιρεία ΔΙΟΓΕΝΗΣ, Διάλογος για την πολιτική των ναρκωτικών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τα θέματα που απασχόλησαν τον διάλογο στην Πράγα επικεντρώθηκαν κυρίως σε τρία θέματα α. στη συζήτηση για τη νέα Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά 2012-2020, β. τις νέες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες για την πολιτική της κάνναβης και για το μέλλον των διεθνών συμβάσεων για τα ναρκωτικά. O Εθνικός Συντονιστής για τα Ναρκωτικά της Δημοκρατίας της Τσεχίας, η οποία φιλοξένησε τον διάλογο, εξέθεσε την πολιτική της χώρας του για τα Ναρκωτικά. Ομάδα συνέδρων επισκέφτηκε ένα πρόγραμμα μείωσης της βλάβης σε συνοικία της Πράγας. Read more

8ος Άτυπος Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά 2011, Πορτογαλία

Λισαβόνα, 21 & 22 Ιανουαρίου 2011

Η όγδοη συνάντηση του Άτυπου Διαλόγου Πολιτικής για τα Ναρκωτικά, έλαβε χώρα στη Λισαβόνα στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2011, μια κοινή πρωτοβουλία του Διεθνικού Ινστιτούτου (Transnational Institute) (ΤΝΙ) και της Εταιρείας Διογένης, Πρωτοβουλία διαλόγου για την Πολιτική των Ναρκωτικών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη που έχει αντικαταστήσει το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου (APF) και σε συνεργασία με το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (IDT). Πάνω από 50 σύνεδροι προερχόμενοι από κυβερνητικούς φορείς χάραξης πολιτικής για τα ναρκωτικά, επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς, και εκπροσώπους ΜΚΟ και κυβερνητικών οργανώσεων συμμετείχαν στη συνεδρίαση Read more

7ος Άτυπος Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά 2009, Κάτω Χώρες

10 -12 Δεκεμβρίου, Άμστερνταμ 2009

7os-atipos-dialogos-netherlands

Στη σειρά των Ανοιχτών Διαλόγων Πολιτικής για τα Ναρκωτικά, διοργανώθηκε από τις 10-12 Δεκεμβρίου 2009 στο Άμστερνταμ η έβδομη Διεθνής Συνάντηση υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εξωτερικών των Κάτω χωρών. Στις εργασίες συμμετείχαν στελέχη αρμόδιων φορέων για τη χάραξη κυβερνητικής πολιτικής, εξειδικευμένοι στο θέμα των ναρκωτικών επιστήμονες και ερευνητές και επαγγελματίες στους τομείς της πρόληψης, θεραπείας και επιβολής του νόμου. Ο διάλογος επικεντρώθηκε στο θέμα: (1) της επιβολής του νόμου σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αναλογικότητα των ποινών, (2) την κατηγοριοποίηση των ελεγχόμενων ουσιών και (3) στη συζήτηση επίκαιρων εξελίξεων σε σχέση και με την 53η Σύνοδο της Επιτροπής Ναρκωτικών του ΟΗΕ (8-12 Μαρτίου 2010) στη Βιέννη. Read more