Το πρόγραμμα των Διεθνών Άτυπων Διαλόγων είναι  μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε αρχικά από το Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου (ΙΑΠ) και το Διεθνικό Ινστιτούτο (Τransnational Institute/TNI) το 2004. Από το 2010 αυτή η πρωτοβουλία συνεχίστηκε με τη συνεργασία του Διογένη και του Διεθνικού Ινστιτούτου.  Από το 2004 διοργανώθηκε κάθε χρόνο μια διεθνής συνάντηση με συμμετοχή Ανώτατων στελεχών Υπουργείων υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής για τα ναρκωτικά, επιστημόνων/ερευνητών που μελετούν το πρόβλημα και παρακολουθούν τις εξελίξεις, εκπροσώπων διεθνών οργανισμών όπως το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το έγκλημα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας, το τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Ναρκωτικά, επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα της πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής αποκατάστασης εξαρτημένων ατόμων και υπεύθυνων για την επιβολή του νόμου.

Στόχος των Διαλόγων είναι η ανταλλαγή απόψεων για τα διλήμματα που αντιμετωπίζει η διεθνής πολιτική για τα ναρκωτικά και η συζήτηση για την στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την επίλυση των προβληματικών πτυχών της υφιστάμενης πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι άτυποι διάλογοι διεξάγονται με τους κανόνες του Chatham House (Chatham House Rule) όπου οι συμμετέχοντες συνδιαλέγονται σε προσωπική βάση και δεν εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις των οργανώσεών τους. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους συνέδρους να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους χωρίς να γίνεται αναφορά στην ταυτότητα ή την προέλευση του ομιλητή.

 

6ος Άτυπος Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά 2009, Ελλάδα

Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, 22 & 23 Μαΐου 2009

6os-atipos-dialogos-ellada2

Η έκτη συνάντηση της σειράς των Άτυπων Διαλόγων Πολιτικής για τα Ναρκωτικά έλαβε χώρα στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι Χανίων, Κρήτη, στον ίδιο χώρο, απ’ όπου ξεκίνησε το 2004 η σειρά των Άτυπων Διαλόγων. Πάνω από 35 άτομα έλαβαν μέρος στις εργασίες, περίπου το ένα τρίτο των συνέδρων ήταν στελέχη υπουργείων αρμόδιων για την χάραξη πολιτικής για τα ναρκωτικά και τα δύο τρίτα εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ή Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Τέσσερα θέματα καλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο ημερών: (1) Η 52η Σύνοδος της Επιτροπής για τα Ναρκωτικά (CND), συμπεριλαμβανομένης της Διάσκεψης Υψηλού Επιπέδου (HLS) και η Πολιτική Διακήρυξή της, (2) Μεταρρύθμιση της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών, η επιβολή του νόμου και η μείωση της προσφοράς, (3) Η συνοχή του ευρύτερου συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και (4) η αξιολόγηση της UNGASS σε σχέση με τους Άτυπους Διαλόγους Πολιτικής για τα Ναρκωτικά. Read more

5ος Άτυπος Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά 2008, Γερμανία

Βερολίνο, 9-11 Οκτωβρίου 2008

5th-informal-drug-policy-dialogue-germany2

Ο πέμπτος Άτυπος Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά έλαβε χώρα στο Βερολίνο σε συνεργασία με το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας. Το κύριο θέμα της συνάντησης ήταν (1) η διαδικασία σχετικά με την αξιολόγηση της Πολιτικής Διακήρυξης της Ειδικής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (UNGASS), (2) η νέα Πολιτική Διακήρυξη η οποία θα εγκριθεί κατά την επόμενη Σύνοδο της Επιτροπής Ναρκωτικών (CND) του ΟΗΕ το Μάρτιο 2009 και (3) οι μελλοντικοί στόχοι της διεθνούς πολιτικής για τα ναρκωτικά. Συζήτηση έγινε επίσης (4) για τα αποτελέσματα των πέντε Ομάδων Εργασίας που έλαβαν χώρα στο διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της περιόδου του «παγκόσμιου προβληματισμού» Read more

4ος Άτυπος Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά 2007, Ιταλία

Ρώμη, 9 & 10 Νοεμβρίου 2007

4os-atipos-dialogos-italia-2

Ο τέταρτος Άτυπος Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά έλαβε χώρα στη Ρώμη, σε συνεργασία με το Ιταλικό Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο διήμερος διάλογος είχε επτά συνεδρίες οι οποίες εστιάστηκαν στα εξής θέματα: (1) Νέες εξελίξεις στον τομέα της μείωσης της βλάβης, (2) Ναρκωτικά και φυλακές, (3) Κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων εγκληματικών πράξεων και η διάθεσή τους σε κοινωνικές δαπάνες, (4) Πρόσβαση σε ελεγχόμενα φάρμακα, (5) αξιολόγηση του συστήματος ελέγχου των ναρκωτικών του ΟΗΕ και η αξιολόγηση της Ειδικής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά (UNGASS) του 1998, Read more

3ος Άτυπος Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά 2006, Ελβετία

Βέρνη, 6 & 7 Νοεμβρίου 2006

Ο τρίτος άτυπος Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά συν-φιλοξενήθηκε από το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Δημόσιας Υγείας (Υπουργείο Δημόσιας Υγείας). Οι σύνεδροι, οι περισσότεροι εκ των οποίων ασχολούνται ενεργά με την πολιτική, αποτελούνταν από πάνω από σαράντα άτομα από 21 χώρες, έξι διακυβερνητικούς οργανισμούς, πέντε διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις και διάφορους ακαδημαϊκούς. Ο διήμερος διάλογος είχε τέσσερις συνεδρίες οι οποίες επικεντρώθηκαν στα εξής θέματα: (1) η αποτελεσματικότητα της επιβολής του νόμου στη μείωση της προσφοράς, (2) πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το HIV / AIDS και τη μείωση της βλάβης, (3) Η Βολιβία και νομοθετικές επιλογές για την φύλλα της κόκας και (4) προετοιμασίες για την τελική αξιολόγηση της Ειδικής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά (UNGASS 1998) που θα ολοκληρωθεί το 2008. Read more

2ος Άτυπος Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά 2005, Ουγγαρία

Βουδαπέστη, 21 & 22 Οκτωβρίου 2005

Ο δεύτερος άτυπος διάλογος πολιτικής για τα ναρκωτικά συν- φιλοξενήθηκε από το Τμήμα Στρατηγικών Υποθέσεων για τα ναρκωτικά του Ουγγρικού Υπουργείου Νεότητας, Οικογένειας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών. Ο διήμερος διάλογος επικεντρώθηκε σε τρία θέματα: (1) εξελίξεις στον τομέα της μείωσης της βλάβης σε περιφερειακό και σε επίπεδο ΟΗΕ (2) εναλλακτική ανάπτυξη: διλήμματα σχετικά με τις προσπάθειες μείωσης της καλλιέργειας και παραγωγής κόκας και οπίου και (3) την προετοιμασία της αξιολόγησης της Ειδικής Γενικής Συνέλευσης για τα Ναρκωτικά το 2008. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν πληροφορίες και να κάνουν παρατηρήσεις από την δική τους οπτική γωνία για τις εξελίξεις σε αυτούς τους τομείς πολιτικής. Ο στόχος ήταν να καταλήξουμε σε εφαρμόσιμες προτάσεις και ιδέες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη συζήτηση που διεξάγεται. Read more