Posts

Τα σημαντικότερα νέα από την 62η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ναρκωτικών του ΟΗΕ: Μέρος 1ο

Τη Δευτέρα 18 Μάρτη ξεκίνησε στα κεντρικά του ΟΗΕ στη Βιέννη η 62η συνεδρίαση της Επιτροπής για τα Ναρκωτικά (CND). Στο τέλος της εβδομάδας που προηγήθηκε (14-15 Μαρτίου) είχε πραγματοποιηθεί η Υψηλή Συνδιάσκεψη σε επίπεδο υπουργών/αρχηγών κρατών (HLMS) με την ολοκλήρωση ενός προγράμματος που είχε ψηφιστεί το 2009 με τίτλο “Πολιτική βούληση και σχέδιο δράσης για τη διεθνή συνεργασία για μια ολοκληρωμένη και ισορροπημένη στρατηγική για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών”. Το 2019 ήταν η χρονιά που τα Ηνωμένα Έθνη συμφώνησαν να επανεξετάσουν τη πρόγραμμα, να αξιολογήσουν τα αποτελέσματά του, τις επιπτώσεις του και την επιτυχία των κρατών μελών στην επίτευξη των στόχων που είχαν θέσει.

Τα περισσότερα μέτρα του Προγράμματος στόχευαν στη μείωσης της προσφοράς και της ζήτησης ναρκωτικών ουσιών με απώτερο στόχο “έναν κόσμο δίχως ναρκωτικά”. Όπως αναμενόταν, τα κράτη μέλη δεν κατάφεραν να πετύχουν τα ανέφικτα και έτσι αποφάσισαν θετικά σε ένα νέο ψήφισμα. Ενώ, λοιπόν, το έγγραφο αυτό ψηφίστηκε με τη συναίνεση όλων, η απόδοση αυτού σε εθνικό επίπεδο διαφέρει όσο η νομιμοποίηση της κάνναβης και η αποποινικοποίηση χρήσης όλων των ουσιών, οι χώροι εποπτευόμενης χρήσης και η υποβοηθούμενη ψυχοθεραπεία με τη χρήση mdma ή lsd για παράδειγμα, με την στρατιωτικοποίηση της δημόσιας ασφάλειας, τις εξωδικαστικές δολοφονίες, την απουσία διάθεσης οποιούχων αναλγητικών για ιατρικούς σκοπούς (ανακούφιση από τον πόνο), τη ίδια την θανατική ποινή κ.α. Επομένως, παρότι υπάρχει συναίνεση είναι βέβαιο πως δεν υπάρχει ομοφωνία, η έλλειψη της οποίας ήταν καταφανής καθ’ όλη τη διάρκεια τόσο του HLMS όσο και του CND.

Άξιο αναφοράς ήταν το γεγονός ότι μια μέρα πριν την έναρξη των εργασιών του HLMS, 31 υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού για την καταπολέμηση του Εγκλήματος και των Ναρκωτικών (UNODC) υιοθέτησε κοινή θέση σχετικά με την πολιτική για τα ναρκωτικά υποστηρίζοντας την αποποινικοποίηση της κατοχής και της χρήσης. Read more

Civil Society Forum on Drugs addresses key recommendations to the HDG on the draft declaration of the 2019 CND Ministerial Segment

From 14-22 March, the annual meeting of the Commission on Narcotic Drugs (CND) is organized in Vienna, this year focusing on the assessment of the UN’s 10-year program on drug policy (2009-2019) and the debate on whether or not to adopt a new declaration for the next decade. This session will also decide whether to approve or not the changes proposed by the World Health Organization regarding the legal status of cannabis.

As UN member states are currently negotiating the declaration to be adopted at the 2019 UN Ministerial Segment on drugs, the Civil Society Forum on Drugs (CSFD) -in which organization Diogenis participates as a member –  wishes to offer the following recommendations to the EU and its member states, with the hope that these will be helpful for the next stage of the negotiations process.

More specifically, the CSFD calls “on the EU and its member states to continue to champion the fundamental principles of evidence, human rights, health, development, and the role of civil society throughout the negotiations process – and to continue to promote UNGASS implementation and the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) as the basis for the post-2019 global drug strategy. As such, the CSFD believes that it would be counterproductive to adopt a resolution that significantly rolls back on progress made at the 2016 UNGASS. This means that, as the negotiations continue in the next few weeks, a decision might need to be made as to whether no consensus – and no declaration in March – is preferable to a weak outcome that would reverse the hard-fought gains of the UNGASS. That being said, we remain at your disposal for further discussions, or requests for specific language that would be helpful to the negotiations”

Read the full document here

Human Rights Day: Persons Who Use Drugs Count!

On the occasion of the Human Rights Day (December 10th), organization “Diogenis – Drug Policy Dialogue”, concludes its awareness campaign entitled “Persons Who Use Drugs Count”. This year we celebrate the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights by the UN General Assembly in 1948.

Worldwide, we have seen large-scale abuses of international human rights in the name of the drug control system. The “Persons Who Use Drugs Count” campaign, is calling for a drug policy focused on human rights, where the epicenter is the human being and its fundamental needs, ensuring that “no one is left behind”.

You can read the full document here.

 

Publication at efsyn.gr

Article by journalist Ioanna Sotirchou, in the “Journal of the Editors” on the project “Drugs & SDGs: Harm reduction and Development Policies “, organized by Diogenis in Athens and Thessaloniki, funded by the LADDER program.

http://www.efsyn.gr/arthro/ekdilosi-gia-ta-narkotika-kai-tis-politikes-anaptyxis 

Statement on the Greek positions for the UN Special Session of the General Assembly on Drugs (UNGASS 2016) New York: 19-21 April 2016

On April 7 (World Health Day), the open informational meeting on the occasion of the UN General Assembly Special Session on Drugs (UNGASS 2016) organized by DIOGENIS-Drug Policy Dialogue, concluded in great success, with more than 50 participants.

The event was attended by representatives from organizations, civil society, local authorities, secondary education, professionals working in the field of prevention, harm reduction, treatment and social reintegration, and from the office of the National Coordinator for Drugs.

Read more

The UN Commission of Narcotic Drugs’ proposal for the Special Session of the General Assembly on Drugs (UNGASS 2016)

At the 59th Session of the UN Commission on Narcotic Drugs (CND), held in Vienna from 14 to 22 March 2016, after intensive negotiations, member-states agreed in this document, which will be submitted for approval to the UN Special Session of the General Assembly  (UNGASS 2016) on drugs, to be held in New York 19-21 April 2016.

Read the full document in english here