Η υγειονομική διάταξη 39α πρέπει άμεσα να αντικατασταθεί και να τροποποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τον έλεγχο των λοιμοδών νόσων

Οι Μη Κυβερνητικές Oργανώσεις ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ – PRAKSIS - Σύλλογος Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ - Εταιρεία ΔΙΟΓΕΝΗΣ και ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ εκφράζουν σε επιστολή προς την υφυπουργό Ζέττα Μακρή την ικανοποίησή τους για την υπογραφή του "Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της επιδημίας HIV/AIDS στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας και σε όλη την Ελλάδα" και παράλληλα επισημαίνουν ορισμένα σημεία που, κατά τη γνώμη τους, χρειάζεται να διακανονιστούν για  να μπορέσει να εφαρμοστεί σωστά το σχέδιο. Οι οργανώσεις παρατηρούν ότι οι προς υλοποίηση στόχοι είναι ασαφείς, πράγμα που τους καθιστά και μη μετρήσιμους στην αξιολόγηση και προτείνουν να περιγραφούν οι επιμέρους στόχοι με μεγαλύτερη σαφήνεια. Το σχέδιο πρέπει να συμπεριλάβει χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων και προϋπολογισμό όπως είχε προταθεί με συγκεκριμένο πίνακα από την Επιτροπή Συντονισμού και Δράσης. Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις επαναλαμβάνουν την κριτική τους προς το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) για τη συνεργασία του κατά τις επιχειρήσεις υποχρεωτικών εξετάσεων HIV και τις παραβιάσεις του απορρήτου, ζητεί δε να ασκηθεί πίεση εκ μέρους της υφυπουργού προς τη διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ να τηρηθούν περισσότερο οι κανόνες διαφάνειας. Το Υπουργείο Υγείας θα βοηθήσει ουσιαστικά στην αποφυγή των λαθών του παρελθόντος, τονίζουν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, αν αντικαταστήσει άμεσα την ισχύουσα υγειονομική διάταξη 39α και τροποποιήσει  το νομικό πλαίσιο που αφορά στον έλεγχο των λοιμωδών νοσημάτων. Αν αυτές οι αλλαγές δεν γίνουν αποδεκτές οι υπογράφουσες ΜΚΟ διατηρούν σοβαρές αμφιβολίες για το αν ο συντονισμός αλλά και το ίδιο το σχέδιο δράσης θα πετύχουν την αποφυγή των σοβαρών λαθών του παρελθόντος.

περισσότερα: Η επιστολή των ΜΚΟ

Ενημερωτική Έκθεση: Η επιδημία HIV στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσίων στην Ελλάδα της Οικονομικής κρίσης

Η Εταιρεία  Διογένης Πρωτοβουλία Διαλόγου για την Πολιτική  των Ναρκωτικών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη δημοσίευσε την Ενημερωτική Έκθεση «Η επιδημία του HIV στους χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης " . Κατά την έναρξη του Διεθνούς Διαλόγου  Πολιτικής για τα ναρκωτικά που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα , ο πρόεδρος της Εταιρείας  Διογένης επέδωσε στην εκπρόσωπο της Εθνικής Συντονίστριας για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών το πρώτο αντίγραφο της  ενημερωτικής έκθεσης , ζητώντας την ενεργό συμβολή της  Εθνικής Συντονίστριας για την εφαρμογή των προτάσεων που περιέχονται στην έκθεση.

Η Ενημερωτική  Έκθεση καταγράφει σε ένα σύντομο ιστορικό  την πορεία  και τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού για τη δημόσια υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα θέματος , από το 2011 μέχρι σήμερα . Παραθέτει τις απόψεις των αρμόδιων κρατικών αρχών και των θεσμικών οργάνων που ασχολούνται με την καθημερινή πρακτική , προσφέροντας υπηρεσίες σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών . Αναφέρεται στη δημόσια συζήτηση μεταξύ των αρμόδιων κρατικών αρχών και των υπηρεσιών που παρακολουθούν αυτό το επιδημιολογικό φαινόμενο σχετικά με τα αίτια της επιδημίας του HIV. Αναφορά γίνεται επίσης στην περιβόητη υπουργική απόφαση 39α  ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης Λοιμωδών Νοσημάτων, βάσει της οποίας ξεκίνησε σειρά συλλήψεων γυναικών  που βρίσκονται στο δρόμο , υποβλήθηκαν σε εξετάσεις για τον ιό HIV σε αστυνομικά τμήματα , τα προσωπικά τους δεδομένα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας και στη συνέχεια , δημοσιοποιήθηκαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης . Στη συνέχεια περιγράφει τη συμμετοχή των διεθνών και των ελληνικών οργανισμών που προέβησαν σε συγκεκριμένες συστάσεις για την αντιμετώπιση της επιδημίας . Με βάση την εμπειρία των τελευταίων ετών , η ενημερωτική  έκθεση προτείνει την άμεση υλοποίηση των προτάσεων που έγιναν και αναφέρει ότι η Ελληνική Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για τα ναρκωτικά που πρόκειται να αναπτυχθεί σύντομα , θα πρέπει να περιλαμβάνει προτάσεις της υφιστάμενης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα ναρκωτικά , τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και, κυρίως, τη δέσμευση του πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών να συνοδευθεί η στρατηγική και το σχέδιο δράσης με τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίησή του .

Διαβάστε περισσότερα στην Ενημερωτική Έκθεση

Ενημερωτικό φυλλάδιο "Τάσεις και εξελίξεις στη νομοθεσία για τα ναρκωτικά στην Νοτιοανατολική Ευρώπη"

Η Εταιρεία Διογένης και το Διεθνικό Ινστιτούτο (Transnational Institute) δημοσίευσε πρόσφατα το ενημερωτικό φυλλάδιο για τις " Τάσεις και εξελίξεις στη Νομοθεσία για τα ναρκωτικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη " το οποίο παρέχει πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη , τα διλήμματα  που αντιμετωπίζουν οι χώρες της περιοχής σε σχέση με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και τη συζήτηση που διεξάγεται για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής των ναρκωτικών.

Στο ενημερωτικό φυλλάδιο  επιχειρείται κυρίως να περιγραφούν μερικά από τα θέματα που περιλαμβάνονται στον ευρύτερο τομέα της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Θέματα που απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία από τις κυβερνήσεις και τις αρμόδιες αρχές , και απαιτούν νέες , και ίσως πιο δυναμικές αποφάσεις. Επιπλέον, συνοψίζονται και εκφράζονται ιδέες και τις προτάσεις που συζητήθηκαν μεταξύ εμπειρογνωμόνων, φορέων υπεύθυνων για τη  χάραξη πολιτικής και ειδικούς επαγγελματίες από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης κατά τη διάρκεια συζητήσεων που έλαβαν χώρα σε ένα σεμινάριο το οποίο διοργανώθηκε από την Εταιρεία Διογένης.

Το φυλλάδιο περιέχει συμπεράσματα και συστάσεις για τη μελλοντική πολιτική, επισημαίνοντας ότι ζητήματα όπως η αποποινικοποίηση της κατοχής ναρκωτικών για προσωπική χρήση και η ενσωμάτωση της μείωσης της βλάβης στη νομοθεσία είναι ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη της πολιτικής για τα ναρκωτικά στην περιοχή .

Η απεγκληματοποίηση της κατοχής ναρκωτικών για προσωπική χρήση είναι- όπως και στις περισσότερες χώρες του κόσμου- ένα θέμα που συζητείται ευρέως και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη . Σε γενικές γραμμές, τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει ως αναποφάσιστες σ' αυτό το θέμα, αν και αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα για την περαιτέρω ανάπτυξη της πολιτικής ναρκωτικών, δεδομένου ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζονται οι χρήστες ναρκωτικών επηρεάζει καθοριστικά την επιεική ή σκληρή μεταχείριση τους. Η τρέχουσα πρακτική όσον αφορά την κατοχή ναρκωτικών για προσωπική χρήση, θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα στη μελλοντική ατζέντα των χωρών της περιοχής, προκειμένου να εφαρμοσθεί μια δίκαιη και ανθρώπινη πολιτική και επιλύσει χρόνια προβλήματα του ποινικής δικαιοσύνης και του σωφρονιστικού συστήματος .

Η νομοθεσία για την μείωση της βλάβης είναι αδύναμη ή ανύπαρκτη σε πολλές χώρες της περιοχής . Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη παράμετρος και θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις στην πολιτική για τα ναρκωτικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ιδιαίτερα υπό την επίδραση της ευρύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής . Ωστόσο, υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης και παρά τα λίγα θετικά βήματα, η πολιτική μείωσης των επιβλαβών συνεπειών, και γενικότερα η ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη και άλλες κοινωνικές παροχές , ωθούνται στο περιθώριο της κεντρικής πολιτικής, ενώ η σοβαρή μείωση των κονδυλίων για τα προγράμματα θεραπείας φαίνεται να έχει ήδη μια δραματικά αρνητική επίδραση . Οι περισσότερες από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν τώρα ένα απρόβλεπτο μέλλον για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων μείωσης της βλάβης , καθώς πολλοί φορείς χρηματοδοτούνταν ή χρηματοδοτούνται ακόμη από το Παγκόσμιο Ταμείο για την καταπολέμηση του ιού HIV της ελονοσίας και της φυματίωσης, ενώ μελλοντικά όλες οι χώρες της περιοχής δεν θα θεωρούνται πλέον επιλέξιμες για να λάβουν νέα χρηματοδότηση.

Για περισσότερα βλέπε πλήρες κείμενο: Ενημερωτικό έγγραφο σχετικά με τις τάσεις και τις εξελίξεις στη νομοθεσία περί ναρκωτικών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη

'Εκθεση Εργασιών Διαλόγου Πολιτικής για τα Ναρκωτικά στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, 21-23 Ιουνίου 2013, Καλαμπάκα

Η εταιρεία Διογένης δημοσίευσε την έκθεση εργασιών του διαλόγου για την πολιτική των Ναρκωτικών που διοργανώθηκε στην Καλαμπάκα από τις 21-23 Ιουνίου 2013. Η έκθεση περιλαμβάνει περίληψη των εισηγήσεων και της ανταλλαγής απόψεων των συνέδρων. Τα κύρια θέματα του διαλόγου ήταν οι εξελίξεις στην νομοθεσία περί τα ναρκωτικά με ειδική αναφορά στην Ελλάδα η οποία ενέκρινε πρόσφατα το νέο νόμο για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και στην Κροατία που αποφάσισε την απεγκληματοποίηση της χρήσης και την κατοχή μικροποσοτήτων για προσωπική χρήση. Σ΄αυτή τη συνεδρία έγινε και η παρουσίαση του τόμου που εξέδωσε η Εταιρεία Διογένης για την Πολιτική για τα Ναρκωτικά και την Νομοθεσία περί Ναρκωτικών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.  Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (EMCDDA) αναφέρθηκε στη νέα Στρατηγική για τα Ναρκωτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2013-2020) και Σχέδιο Δράσης της Ε.Ε. (2103-2016). Ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε ήταν το Σχέδιο Δράσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, και ειδικά η σημασία της εμπλοκής της Κοινωνίας των Πολιτών στη διαμόρφωση της πολιτικής για τα ναρκωτικά στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η εκπρόσωπος του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά και το έγκλημα που εδρεύει στα Τίρανα, παρουσίασε το Πρόγραμμα του ΟΗΕ για την καταπολέμηση των Ναρκωτικών στην περιφέρεια της ΝΑ Ευρώπης. Στον Διάλογο διεξήχθη εκτεταμένη συζήτηση για τις δυσκολίες που δημιουργούνται- λόγω και της οικονομικής κρίσης- στους οργανισμούς και τις οργανώσεις παροχής υπηρεσιών σε εξαρτημένα άτομα. Η συμμετοχή εκπροσώπων της οργάνωσης θεραπευμένων ατόμων του ΟΚΑΝΑ ήταν ουσιαστική σ' αυτή τη συνεδρία καθώς δόθηκε η ευκαιρία να εκφραστούν οι απόψεις τους για προβληματικές καταστάσεις -όπως οι λίστες αναμονής-  και άλλα θέματα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα: Έκθεση Εργασιών Διαλόγου Πολιτικής για τα Ναρκωτικά, 21-23 Ιουνίου 2013

Έκθεση Εργασιών του Σεμιναρίου Εμπειρογνωμόνων για τη Νομοθεσία περί ναρκωτικών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, Θεσσαλονίκη 4-5 Απριλίου 2013

Το Σεμινάριο Ειδικών Εμπειρογνωμόνων με θέμα «Εξελίξεις και τάσεις στην νομοθεσία περί ναρκωτικών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη» πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 4 και 5 Απριλίου του 2013. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και ιδεών μεταξύ εκπροσώπων αρμόδιων φορέων την πολιτική των ναρκωτικών,, δημοσίων υπαλλήλων, ακαδημαϊκών ερευνητών και μη-κυβερνητικών ειδικών εμπειρογνωμόνων, καθώς και η αξιολόγηση πρόσφατων πρωτοβουλιών που σχετίζονται  με τη νομοθεσία ελέγχου των ναρκωτικών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΝΑ Ευρώπης). Το Σεμινάριο είχε επιπλέον ως στόχο να τεκμηριωθούν συγκεκριμένες προτάσεις και συστάσεις και να διευκολυνθεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη της σχετικής πολιτικής σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Συμμετείχαν ειδικοί εμπειρογνώμονες και ερευνητές από την Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, Κροατία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Μαυροβούνιο, τη Ρουμανία, τη Σερβία και τη Σλοβενία, καθώς και ένας εμπειρογνώμων από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (EMCDDA). Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου αποτελούνταν από τρεις συνεδρίες και μια γενική συζήτηση για τις εξελίξεις και τάσεις της πολιτικής των ναρκωτικών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα: 'Εκθεση_Εργασιών_Σεμιναρίου

Ανοικτή επιστολή του Δικτύου Συνεργασίας  για την Πολιτική των Ναρκωτικών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη προς το Κοινό Υπουργικό Φόρουμ των υπουργών της ΕΕ

Το κοινό υπουργικό Φόρουμ των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της  ΕΕ και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, ενέκρινε στις 19-20 Δεκεμβρίου 2013 στην πόλη Μπούντβα  του Μαυροβουνίου κοινή δήλωση σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας  το θέμα των ναρκωτικών  και την ανανέωση των  δεσμεύσεων  της  ΕΕ- και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων οι οποίες περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά ( 2009-2013) . Το σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά μεταξύ της ΕΕ και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων έχει υιοθετηθεί κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  τον Ιούνιο του 2003. Το σχέδιο δράσης στοχεύει  στη δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου για τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ , των υποψήφιων κρατών μελών και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, για την εφαρμογή μιας σειράς από προγραμμάτων της ΕΕ για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή . Τον Ιούνιο του 2008 , το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε την πλήρη υποστήριξή του για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη συμφώνησαν να αναπροσαρμόσουν το σχέδιο δράσης και τον Ιούλιο του 2009, το Συμβούλιο ενέκρινε το νέο σχέδιο δράσης για την περίοδο 2009-2013. Μεταξύ άλλων, το σχέδιο αυτό δίνει προτεραιότητα  στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη πολιτικής και άλλες δραστηριότητες , ιδίως στον τομέα της μείωσης της ζήτησης .

Το δίκτυο συνεργασίας πολιτικής για τα ναρκωτικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου συμμετέχουν 15 οργανώσεις από τις 10 χώρες της περιοχής, επισημαίνουν στην ανοιχτή επιστολή τους προς τους υπουργούς ότι κατά την αξιολόγηση του σχεδίου των τεσσάρων τελευταίων ετών λίγα έχουν γίνει στον τομέα της μείωση της ζήτησης ναρκωτικών . "Δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα στις εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή αυτού του μέρους του προγράμματος δράσης που να αναφέρεται στην μείωση της ζήτησης», σημειώνουν οι οργανώσεις του Δικτύου και εκφράζουν την ανησυχία τους γι 'αυτό.  Προτείνουν δε την ενεργή συνεργασία τους με την ΕΕ και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να αναζητήσουν  από κοινού τρόπους για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων σχετικά με τη μείωση της ζήτησης.

Οι οργανώσεις υπενθυμίζουν στους υπουργούς ότι  έχουν δεσμευθεί να «στηρίξουν προγράμματα  και εκστρατείες με στόχο την ενημέρωση για τους κινδύνους από τα ναρκωτικά και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης , συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων όπου συμμετέχουν και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών » . Οι οργανώσεις τονίζουν ότι είναι πρόθυμες  να συνεργαστούν με την ΕΕ και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του προγράμματος και προτείνουν να προσκληθούν από την ΕΕ και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να ερευνήσουν από κοινού τις δυνατότητες μιας μελλοντικής συνεργασίας .

Διαβάστε περισσότερα : Ανοικτή Επιστολή προς τo Κοινό Υπουργικό Φόρουμ

Πολιτική και Νομοθεσία για τα  Ναρκωτικά στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. 'Εκδοση της Εταιρείας Διογένης

Η Εταιρεία Διογένης εξέδωσε τόμο με εκθέσεις από δέκα χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την πολιτική των ναρκωτικών και τη νομοθεσία περί ναρκωτικών. Ο τόμος εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο "Νομική Βιβλιοθήκη¨ στην Αθήνα. Οι εκθέσεις ανά χώρα δημοσιεύονται ξεχωριστά στην παρούσα ιστοσελίδα. Ο τόμος εκδόθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος της Εταιρείας Διογένης " Μεταρρύθμιση της Νομοθεσίας για τα Ναρκωτικά στην Νοτιοανατολική Ευρώπη". Ο τόμος περιέχει ξεχωριστές εκθέσεις ανά χώρα οι οποίες περιγράφουν την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική για τα Ναρκωτικά, το εθνικό ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, τις εθνικές νομοθεσίες περί ναρκωτικών και τα θεσμικά όργανα, την επιβολή του νόμου στην πράξη, τα επίπεδα ποινών και την κατάσταση στις φυλακές, τις πρωτοβουλίες για τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών που έχουν αναληφθεί από την κυβέρνηση ή / και το κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια και τις προτάσεις και συστάσεις για περαιτέρω έρευνα και προώθηση μεταρρυθμιστικών προτάσεων.

Η Εταιρεία Διογένης στοχεύει στην προώθηση πολιτικών που βασίζονται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την επιστημονική τεκμηρίωση και τις βέλτιστες πρακτικές που θα προσφέρουν ένα πλαίσιο για μια περισσότερο ισορροπημένη προσέγγιση και θα οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερες πολιτικές και πρακτικές. Ιδιαίτερα σημαντική επιδίωξή είναι να ενθαρρύνει την ανοιχτή συζήτηση για μεταρρύθμιση της πολιτικής των ναρκωτικών και να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για τις δυσμενείς επιπτώσεις και την αναποτελεσματικότητα της ισχύουσας πολιτικής των ναρκωτικών για τα άτομα και την κοινωνία.

Το πρόγραμμα "Μεταρρύθμιση της Νομοθεσίας για τα Ναρκωτικά" και οι άλλες δραστηριότητες της Εταιρείας Διογένης είναι μια προσπάθεια να συνδεθούν οι εξελίξεις και πρωτοβουλίες στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με τη στρατηγική για τα ναρκωτικά και το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τις παγκόσμιες εξελίξεις σχετικά με την πολιτική των ναρκωτικών.

Μετά από αρκετές δεκαετίες εφαρμογής του ισχύοντος διεθνούς συστήματος ελέγχου των ναρκωτικών, υπάρχει σε όλο τον κόσμο η αίσθηση ότι επείγει η προσαρμογή του συστήματος για να διορθωθούν οι πτυχές που προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις και να καταστεί αποτελεσματικότερο. Ανοικτός διάλογος με τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την πολιτική των ναρκωτικών είναι απαραίτητη στην αναζήτηση ανθρωπινότερων και αποτελεσματικότερων πολιτικών και πρακτικών για τα ναρκωτικά. Οι επικριτικές φωνές των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, όπως οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, πρέπει να θεωρηθούν ως συμπληρωματική συμβολή στη συζήτηση για την πολιτική των ναρκωτικών. Η συνεργασία μας με ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια αυξάνεται και υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση των δραστηριοτήτων μας. Ο συνδυασμός της πρακτικής εμπειρίας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και της επιστημονικής γνώσης των ερευνητών είναι μια πολύτιμη συμβολή στη συζήτηση. Εναπόκειται στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τις κυβερνήσεις να κάνουν χρήση των προτάσεων και των συστάσεων και να τις ενσωματώσουν στις στρατηγικές επιλογές και στη Νομοθεσία τους.

Διαβάστε περισσότερα: Drug Policy and Drug Legislation in South East Europe

Country reports:ALBANIA; BOSNIA AND HERZEGOVINA; BULGARIA, CROATIA: FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA; GREECE, MONTENEGRO, ROMANIA; SERBIA; SLOVENIA

Διαβαλκανικός διάλογος για την πολιτική των Ναρκωτικών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.   Καλαμπάκα, 21 και 22 Ιουνίου 2013 

Από τις 20-23 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην Καλαμπάκα, ο Άτυπος Διάλογος για την Πολιτική των Ναρκωτικών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη που διοργανώθηκε από την Εταιρεία Διογένης. Στον Διάλογο έλαβαν μέρος 35 εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι αρμόδιων φορέων υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής για τα ναρκωτικά και επαγγελματίες στο πεδίο των ναρκωτικών, από την Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Ελλάδα, το Μαυροβούνιο, τη Ρουμανία, τη Σερβία και τη Σλοβενία. Στον Διάλογο συμμετείχε επίσης εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνεργασίας Οργανώσεων Μείωσης Correlation, εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (EMCDDA) και εκπρόσωπος του Περιφερειακού Γραφείου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά έγκλημα με έδρα τα Τίρανα, 

Ο Διάλογος χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Open Society Foundations, με σκοπό μια ανοιχτή και ευρεία ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων. Περιελάμβανε πέντε συνεδρίες σχετικά με την πολιτική των ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη. Στην πρώτη συνεδρία, συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη νομοθεσία περί ναρκωτικών των κρατών της ΝΑ Ευρώπης. Στη διάρκεια της συγκεκριμένης συνεδρίας του Διαλόγου, παρουσιάσθηκε συνοπτικά ο νέος νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών που εγκρίθηκε πρόσφατα και μπήκε σε εφαρμογή στην Ελλάδα, και στα κοινά γενικά χαρακτηριστικά της πολιτικής για τα ναρκωτικά και της νομοθεσίας περί ναρκωτικών στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, ενόψει της πρόσφατης δημοσίευσης σχετικού τόμου από την Εταιρεία Διογένης στο πλαίσιο του Προγράμματος για την αναμόρφωση της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών στη ΝΑ Ευρώπη. Η δεύτερη συνεδρία αφιερώθηκε στην νέα Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2013-2020) και το νέο Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2013-2016.  Στην τρίτη συνεδρία συζητήθηκε το Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Δυτικών Βαλκανίων. Στην τέταρτη συνεδρία, η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τις υπηρεσίες για τη μείωση της βλάβης και τη δράση των ΜΚΟ στην ΝΑ Ευρώπη. Στην πέμπτη συνεδρία, εξετάστηκαν οι δυνατότητες των ΜΚΟ για την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Η έκθεση των εργασιών του Διαλόγου θα δημοσιευθεί σύντομα.

Ο νέος Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στις 12 Μαρτίου 2013 ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή ο Νόμος Περί  Εξαρτησιογόνων Ουσιών  και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  (αριθ. Φύλλου 74 της 20ης Μαρτίου  2013).  Ο ίδιος νόμος με τον τίτλο " Κώδικας Ναρκωτικών" είχε συζητηθεί  στις αρχές του 2012 στην  αρμόδια επιτροπή της Βουλής, αλλά δεν είχε κατατεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια λόγω διαφωνιών των πολιτικών κομμάτων που στήριζαν την τότε κυβέρνηση. Ο νέος νόμος προσαρμόστηκε στα δεδομένα της νέας κυβέρνησης στην  οποία συμμετέχουν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική αριστερά. Στα θέματα αρχής υπήρξε μια ουσιαστική αλλαγή η οποία διατυπώθηκε στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου. Η αλλαγή αυτή αφορά τη διατήρηση της εγκληματοποίησης  τόσο της χρήσης ναρκωτικών ουσιών όσο και της κατοχής και με οποιονδήποτε τρόπο προμήθειας προς ίδια χρήση. Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή που είχε οριστεί από την κυβέρνηση και είχε προετοιμάσει το σχέδιο νόμου είχε προτείνει την απεγκληματοποίηση της χρήσης. Τα πολιτικά όμως κόμματαπου στηρίζουν την κυβέρνηση και ιδιαίτερα το συντηρητικό φιλελεύθερο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που είναι και το μεγαλύτερο κόμμα της κυβέρνησης συνεργασίας , ήταν απόλυτο στη θέση του  ότι αν θα καταργούνταν η εγκληματοποίηση της χρήσης και κατοχής δεν θα ψήφιζε το νομοσχέδιο. Τα δύο άλλα συγκυβερνώντα  κόμματα (ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Αριστερά) συμβιβάστηκαν και τελικά ο νόμος ψηφίστηκε.

Τα κύρια σημεία της  μεταρρύθμισης του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά αφορούν:-την αυστηρή καταστολή των βαρύτερων και οργανωμένων μορφών διακίνησης, αλλά με προσεκτικό διαχωρισμό τους από τις ελαφρύτερες περιπτώσεις.- τη διάκριση και διαβάθμιση των σχετικών εγκλημάτων, ώστε να αποφεύγονται οι δυσανάλογα βαριές ή ευνοϊκές μεταχειρίσεις.- τη διευκόλυνση της ουσιαστικής εφαρμογής μέτρων απεξάρτησης (σωματικής και ψυχολογικής) αντί του εγκλεισμού στις κοινές συνθήκες της φυλακής.-τη διατήρηση της εγκληματοποίησης τόσο της χρήσης ναρκωτικών ουσιών όσο και της κατοχής και με οποιονδήποτε τρόπο προμήθειας προς ίδια χρήση.Ο νόμος  συστηματοποιεί επίσης τις ρυθμίσεις που αφορούν τα όργανα σχεδιασμού, συντονισμού και υλοποίησης της πολιτικής κατά των ναρκωτικών. Ειδικότεροι στόχοι είναι..

Διαβάστε περισσότερα

Ο ένατος Άτυπος Διάλογος Πολιτικής των Ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε στην Βαρσοβία στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2013

Η ένατη συνάντηση του Άτυπου Διαλόγου Πολιτικής για τα ναρκωτικά, που διοργανώθηκε από το Transnational Institute (TNI) και την Εταιρεία Διογένης, πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία της Πολωνίας στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2013, συγκεντρώνοντας πάνω από 35 εκπρόσωπους ΜΚΟ, ακαδημαϊκών, φορέων χάραξης πολιτικής και επαγγελματίες- εργαζόμενους στον τομέα των ναρκωτικών. Ο διάλογος περιελάμβανε πέντε συνεδρίες για επίκαιρα θέματα πολιτικής των ναρκωτικών.Κατά την πρώτη συνεδρίαση, οι συμμετέχοντες συζήτησαν την τρέχουσα κατάσταση της πολιτικής για τα ναρκωτικά στην Πολωνία. Το 2011, ο Ποινικός Κώδικας της Πολωνίας  τροποποιήθηκε προκειμένου να υπάρξει μηχανισμός που θα υλοποιήσει εναλλακτικά της φυλάκισης μέτρα. Άτομα που κάνουν χρήση ναρκωτικών αντί να τιμωρούνται με φυλάκιση εντάσσονται σε προγράμματα θεραπείας.  Πρόκειται για μια θετική μεταρρύθμιση της νομοθεσίας που αποτελεί ουσιαστική επένδυση στην ένταξη εξαρτημένων ατόμων στην κοινωνία  αποφέρει δε και οικονομικά οφέλη, επειδή ο εγκλεισμός στη φυλακή είναι μια δαπανηρή υπόθεση σε σχέση με τα προγράμματα θεραπείας. Η δεύτερη συνεδρία επικεντρώθηκε στην νέα Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τα ναρκωτικά 2013-2020 και το σχέδιο δράσης για το 2013-2016. Κατά την τρίτη συνεδρία, οι συμμετέχοντες συζήτησαν τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες για την πολτική της κάνναβης σε παγκόσμιο επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στη νομοθετική ρύθμιση των αγορών κάνναβης στις αμερικανικές πολιτείες Κολοράντο και Ουάσιγκτον,  και το νομοσχέδιο για την πολιτική κάνναβης στην Ουρουγουάη. Οι συζητήσεις κάλυψαν επίσης την πολιτική της κάνναβης και τις δυνατότητες μεταρρύθμισης της νομοθεσίας στην Ελβετία, τη Δανία, τη Σουηδία και την Πολωνία. Στην τέταρτη συνεδρία, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν εμπειρίες και τεχνογνωσία σε διαφορετικά μοντέλα απεγκληματοποίησης και αποποινικοποίησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην Πολωνία, την Ιταλία και τη Δημοκρατία της Τσεχίας. Στην τελευταία συνεδρία  του διαλόγου οι σύνεδροι  ενημέρώθηκαν σχετικά με την 56η σύνοδο της Επιτροπής Ναρκωτικών του ΟΗΕ (CND), η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 11 με 15 Μαρ. 2013 στη Βιέννη της Αυστρίας.

Περισσότερα στη λεπτομερή έκθεση του διαλόγου

Οι Αμερικανικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, αναλαμβάνουν πρωτοβουλία  για συζήτηση αλλαγής της πολιτικής ελέγχου των ναρκωτικών

Ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών δημοσίευσε πριν μερικές μέρες δύο σημαντικά πορίσματα  για το μέλλον της πολιτικής για τα ναρκωτικά. Είναι η πρώτη φορά. από την περίοδο του 1961 όταν τα κράτη μέλη του ΟΗΕ υιοθέτησαν την Ενιαία Σύμβαση για τα Ναρκωτικά,  που εκπονήθηκαν από τα κράτη μέλη του Οργανισμού των Αμερικανικών Κρατών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, πορίσματα  τα οποία εξετάζουν τις αρνητικές επιπτώσεις του ισχύοντος συστήματος ελέγχου  των ναρκωτικών και προτείνουν εναλλακτικές λύσεις.

Αφορμή για τα Πορίσματα αποτέλεσε η συνάντηση των αρχηγών των Κρατών της Αμερικανικής Ηπείρου, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2012 κατά την έκτη σύνοδο κορυφής στην Καρθαγένη την  Κολομβίας, υπό την προεδρία του Κολομβιανού Προέδρου Santos. Η σύνοδος κορυφής ανέθεσε στη Γραμματεία του  Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (OAS= Organisation of American States), την προετοιμασία μιας συζήτησης μεταξύ των χωρών του ημισφαιρίου  σχετικά με τα αποτελέσματα και τις ανησυχητικές συνέπειες της ισχύουσας πολιτικής των ναρκωτικών και τη διερεύνηση νέων προσεγγίσεων για μια αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Πολλοί αρχηγοί κρατών της Λατινικής Αμερικής είχαν εκφράσει ανησυχίες για τις αρνητικές επιπτώσεις της ισχύουσας πολιτικής, τη συνεχιζόμενη βία στις χώρες τους με πολυάριθμα θύματα, τη διαφθορά και την επικράτηση της οργανωμένης εγκληματικότητας. Παράγοντες που επιδρούν ανασταλτικά  στην ανάπτυξη των χωρών τους, επιτείνουν την αστάθεια, τροφοδοτούν τη διαφθορά και επηρεάζουν αρνητικά την ευημερία των πολιτών τους.

Υπό την ηγεσία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών Jose Miguel Insulza, ομάδες εργασίας εξέτασαν τις επιπτώσεις, τις αδυναμίες και τις προκλήσεις των πολιτικών για τον έλεγχο των ναρκωτικών στην περιοχή. Οι δύο αλληλένδετες εκθέσεις περιέχουν μια ανάλυση των τρεχουσών  τάσεων, πρακτικών και πολιτικών, καθώς και την περιγραφή εναλλακτικών σεναρίων που θα μπορούσαν να ακολουθηθούν στο μέλλον κατονομάζοντας  τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε σεναρίου και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από κάθε σενάριο.

Η επόμενη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Αμερικανικών Χωρών (OAS) θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Αντίγκουα, της Γουατεμάλας  από το 4 - 6 Ιουνίου, 2013. Η Πολιτική για τα ναρκωτικά θα είναι το κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Τα αποτελέσματα της προσεχούς συνόδου θα είναι καθοριστικά για την περαιτέρω συζήτηση μεταρρύθμισης του ισχύοντος συστήματος ελέγχου των ναρκωτικών. Το επόμενο σημαντικό γεγονός θα είναι η Ειδική Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά η οποία θα συγκληθεί το 2016, όπου τα κράτη μέλη του ΟΗΕ θα αξιολογήσουν εκ νέου αν και κατά πόσο θα πρέπει ν΄αλλάξει το σημερινό καθεστώς.

Τα τέσσερα Μελλοντικά Σενάρια του Πορίσματος του Οργανισμού Αμερικανικών κρατών

α.  "Μαζί"

Στο πρώτο σενάριο, "Μαζί", οι περιφερειακοί ηγέτες ξεκινούν μια «διαρκή εκστρατεία κατά των διεθνικών εγκληματικών οργανώσεων, τη βία, τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, και κατά της διαβρωτικής τους επιρροής." Οι χώρες συνεργάζονται σ' αυτή την εκστρατεία, ακόμη και αν δεν υπάρχει συναίνεση για το καθεστώς ελέγχου των ναρκωτικών, δεδομένου ότι αυτό το σενάριο βασίζεται στην παραδοχή ότι δεν είναι η ισχύουσα νομοθεσία που φταίει, αλλά η ανεπαρκής ή ελλιπής εφαρμογή της.

Η εφαρμογή αυτού του σεναρίου, θα οδηγήσει τα επόμενα 25 χρόνια σε μια λιγότερο διεφθαρμένη και βίαιη εποχή, με τους κρατικούς φορείς να είναι λιγότερο ευάλωτοι στη διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος, και στην κατάργηση των πιο βίαιων και επικίνδυνων καρτέλ. Ωστόσο, η λήξη του περιφερειακού εμπορίου  ναρκωτικών θα παραμείνει «ένα έργο σε εξέλιξη."

β. Διαβάσεις

Αντίθετα, το δεύτερο σενάριο, "Διαβάσεις" (Pathways), περιγράφει μια περιφέρεια στην οποία διαφορετικές χώρες πειραματίζονται με διαφορετικές προσεγγίσεις νομοθετικών ρυθμίσεων. Κάποιοι επιλέγουν τον σταδιακό πειραματισμό και τη μεταρρύθμιση, ενώ άλλοι διατηρούν την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά προσπαθούν να μειώσουν τη ζήτηση μέσω της πρόληψης.

Αυτό το σενάριο θα δημιουργήσει εντάσεις μεταξύ των μεταρρυθμιστικών χωρών και των χωρών που είναι αποφασισμένες να τηρήσουν το status quo και κατηγορούν τις άλλες χώρες για παραβίαση της Ενιαίας Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά. Αυτές οι εντάσεις ενδεχομένως να οδηγήσουν σε ένα μπλοκ ομοϊδεατών χώρων που θα πιέζουν για μια πλήρη αναθεώρηση της Ενιαίας Σύμβασης.

γ. Ικανότητα ανόρθωσης/ανανέωσης

Στο τρίτο σενάριο, " Ικανότητα ανόρθωσης/ανανέωσης", οι ηγέτες αποφασίζουν ότι η απάντηση στα προβλήματα των χωρών της περιοχής σχετικά με τα ναρκωτικά, δεν βρίσκεται ούτε στη βελτίωση επιβολής του νόμου, ούτε στο μεταρρυθμιστικό νομοθετικό πλαίσιο. Αντίθετα, οι προσπάθειες πρέπει θα επικεντρωθούν στην ικανότητα ανόρθωσης και την ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων.

Η πρόοδος , σ' αυτό το σενάριο, είναι αργή και συχνά παρεμποδίζεται από την υπο-χρηματοδότηση και την απροθυμία ορισμένων να αλλάξουν όπως οι αρχές επιβολής του νόμου, οι οποίες υποθάλπουν την κριτική εναντίον αυτής της προσέγγισης. Ωστόσο, μετά από 25 χρόνια η αποδοχή του σκεπτικού αυτής της προσέγγισης θα έχει ριζώσει και θα έχει συντελεστεί σταδιακή μείωση των αρνητικών επιπτώσεων του οργανωμένου εγκλήματος και των κοινωνικών δεινών που σχετίζονται με την εμπορία και την κατανάλωση ναρκωτικών.

δ.Διάσπαση/αναστάτωση

Το τελευταίο σενάριο, "διακοπή", απεικονίζει έναν κόσμο όπου δεν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των χωρών παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης. Οι χώρες που υποφέρουν από την έξαρση της βίας είναι απογοητευμένες από την πεισματική άρνηση πολλών χωρών να επανεκτιμηθεί η παγκόσμια πολιτική για τα ναρκωτικά και από την υποκρισία για τη νομιμοποίηση της κάνναβης στις καταναλώτριες χώρες οι οποίες επιμένουν στη συνέχιση του πόλεμου κατά των ναρκωτικών.

Παρά τη διεθνή κατακραυγή, οι χώρες αυτές διεκδικούν το κυριαρχικό δικαίωμά τους να ελέγχουν τις δικές τους πολιτικές. Το 2025, θα είναι άφθονες οι διεθνείς προστριβές και το οργανωμένο έγκλημα  θα είναι πανίσχυρο στην εριοχή.                                                                                                                                      

Περισσότερα

Υποστήριξη όχι Τιμωρία

Μ' αυτό το σύνθημα η Διεθνής Συμμαχία HIV/AIDS, Το Διεθνές Δίκτυο Συνεργασίας των ατόμων που κάνουν χρήση ναρκωτικών, Η Διεθνής Οργάνωση Μείωσης της Βλάβης και η Διεθνής Κοινοπραξία Πολιτικής των ναρκωτικών άρχισαν τη Διεθνή καμπάνια ενημέρωσης και συνειδητοποίησης των βλαβερών συνεπειών που προκαλούνται από την εγκληματοποίηση των ατόμων που χρησιμοποιούν ναρκωτικά. Η Καμπάνια είναι μέρος του Προγράμματος "Κοινοτική Δράση Μείωσης της Βλάβης. Οι παραπάνω οργανώσεις διατύπωσαν σε σχετική αφίσα δήλωση με τα αίτηματά τους προς τις κυβερνήσεις και τους αρμόδιους φορείς και καλούν όσους συμφωνούν με το κάλεσμα για μια αποτελεσματικότερη πολιτική περιορισμού της διάδοσης του HIV/AIDS να υπογράψουν τη δήλωση. Όσοι θέλουν να υπογράψουν μπορούν να το κάνουν στην ιστοσελίδα www.supportdontpunish.org Η εταιρεία Διογένης υποστηρίζει τη σχετικά καμπάνια και καλεί ενδιαφερόμενους να υπογράψουν τη δήλωση.Επισυνάπτουμε τη δήλωση στην Ελληνική Γλώσσα

Περισσότερα

Το Ενημερωτικό Δελτίο Νο 5 του Δικτύου Συνεργασίας για την Πολιτική των Ναρκωτικών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη
 

Το ενημερώτικό Δελτίο Νο 5 αναφέρεται  αυτή τη φορά στην Ελλάδα και τη Σλοβενία. Οι ενημέρωση  αφορά τα εξής θέματα
Για την Ελλάδα:

νόμος για τις εξαρτησιογόνες ουσίες ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
-Πρόταση για επιτηρούμενους χώρους χρήσης ναρκωτικών στην πόλη της
Αθήνας
-Το σεμινάριο εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις εξελίξεις και τις τάσεις της πολιτικής  και τηε Νομοθεσία για τα ναρκωτικά στην Νοτιοανατολική Ευρώπη

- Η απειλή του HIV παραμένει ένα σοβαρό πρόβλημα. διαμαρτυρία ενάντια στις παρεμβάσεις του υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
 

Για τη Σλοβενία:
 Συνέδριο στη Σλοβενία για τη συνοσηρότητας και τη θεραπεία των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και εξάρτηση από ναρκωτικά (διπλή διάγνωση)

Διαβάστε περισσότερα Niewsletter nr.5 (στα Αγγλικά)

 Νέα
Στη στήλη “Νέα” παρουσιάζουμε επίκαιρα θέματα σχετικά με εξελίξεις για την πολιτική των ναρκωτικών στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες καθώς και εξελίξεις στους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Πρωτοβουλίες και δράσεις Μη κυβερνητικών οργανώσεων θα είναι στο επίκεντρο των επίκαιρων ειδήσεων. Η στήλη θα ενημερώνει για νέες πρωτοβουλίες, θα σχολιάζει την επικαιρότητα και θα ενημερώνει για εκδηλώσεις, σεμινάρια και συζητήσεις που σχετίζονται με την πολιτική των ναρκωτικών.