Οι Ελληνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις απαιτούν ενεργό ρόλο στη Διαμόρφωση της πολιτικής για τα ναρκωτικά.

Με επιστολή προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό  Ελληνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ζητούν να ρυθμιστεί νομοθετικά η συμμετοχή τους στη διαμόρφωση της πολιτικής για τα ναρκωτικά. Αφορμή είναι η αναμενόμενη Στρατηγική για τα Ναρκωτικά 2013-2020 και το Σχέδιο Δράσης 2013-2016 το οποίο διαμορφώνει η Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών. Η Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών έχει πρόσφατα αναφερθεί σε δημόσιες συναντήσεις ότι θα ζητήσει και τη γνώμη των ΜΚΟ στην διαμόρφωση της Στρατηγικής και του Σχεδίου δράσης.

Δεν υπήρξε όμως μέχρι στιγμής  καμιά νύξη εκ μέρους της προς τις ΜΚΟ να καταθέσουν τις απόψεις τους. Οι ΜΚΟ ζήτησαν, με επιστολή τους, από τη συντονίστρια να ενημερωθούν σε ποιο στάδιο προετοιμασίας βρίσκεται η Στρατηγική και το σχέδιο δράσης εξέφρασαν δε την επιθυμία να τεθεί η Στρατηγική και το Σχέδιο δράσης σε δημόσια διαβούλευση. Σε επιστολή της η Εθνική συντονίστρια τονίζει ότι θεωρεί την κοινωνία των πολιτών σημαντικό εταίρο διαλόγου με την υπηρεσία της, με την οποία μπορεί να αναπτυχθεί συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Σχετικά με το αίτημα των ΜΚΟ για δημόσια διαβούλευση και συμμετοχή στην επιτροπή Συντονισμού και Σχεδιασμού αναφέρει  «ότι σ΄αυτό το στάδιο δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο» και ότι «θα προωθήσει το αίτημά μας στη Διυπουργική Επιτροπή, η οποία είναι η καθ’ ύλην  αρμόδια να λάβει μια τέτοια απόφαση».

Οι ΜΚΟ που απευθύνουν την επιστολή προς τον Πρωθυπουργό εκφράζουν την υποστήριξή τους στην πρόταση της Εθνικής συντονίστριας  να  προωθήσει το αίτημα στην Διυπουργική Επιτροπή και τονίζουν το γεγονός ότι στον Ν.4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών κακώς δεν έχει προβλεφθεί η συμμετοχή των ΜΚΟ στη διαμόρφωση της πολιτικής αντιμετώπισης των ναρκωτικών και η παράλειψη αυτή θα πρέπει να διορθωθεί. Οι ΜΚΟ:  Εταιρεία Διογένης. PRAKSIS, Θετική Φωνή, Κέντρο Ζωής, Σύλλογος Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ και Σύλλογος Ασθενών Ήπατος «Προμηθέας» οι οποίες υπογράφουν την επιστολή καταλήγουν: «Θεωρούμε ότι οι οργανώσεις μας που είναι φορείς παροχής υπηρεσιών  και ασχολούνται συστηματικά με την πολιτική των ναρκωτικών, θα πρέπει  να συμμετέχουν  στη συν-διαμόρφωση της πολιτικής για τα ναρκωτικά από το αρχικό στάδιο  και ως εκ τούτου να αντιπροσωπεύονται στη επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου. Ο Υπουργός υγείας οποίος είναι αρμόδιος για τη σύνθεση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών θα πρέπει, με σχετική τροποποίηση, να συμπεριλάβει την εκπροσώπηση των ΜΚΟ στην Επιτροπή».

Περισσότερα:Επιστολή προς Εθνική συντονίστρια

                     Απάντηση Εθνικής Συντονίστριας

                    Επιστολή προς Πρωθυπουργό

                                   

                                                                                                                                    

Σεμινάριο στη Σόφια,Βουλγαρία  5-6 Ιουνίου 2014

Συνεργασία των αρχών του νόμου και των φορέων παροχής υπηρεσιών στον τομέα των ναρκωτικών

Στις 5-6 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στη Σόφια, Βουλγαρία το σεμινάριο που διοργάνωσε η εταιρεία Διογένης στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέες προσεγγίσεις και παρεμβάσεις στην Πολιτική για τα ναρκωτικά». Στη συνάντηση συμμετείχαν περί τα 25 άτομα  από τις 10 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τη Γερμανία και την Κύπρο. Η συνάντηση συν-φιλοξενήθηκε από το Κέντρο για τη Μελέτη της  Δημοκρατίας το οποίο εδρεύει στη Σόφια, Βουλγαρία. Το θέμα της συνάντησης αφορούσε στη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των φορέων παροχής υπηρεσιών στο τομέα των ναρκωτικών. Εκ μέρους των αρχών επιβολής του νόμου παρουσιάστηκαν πρωτοβουλίες συνεργασίας μεταξύ της αστυνομίας και των φορέων παροχής υπηρεσιών σε εξαρτημένα από ναρκωτικά άτομα στην πόλη της Φρανκφούρτης και μια πρωτοβουλία πρόληψης της χρήσης ναρκωτικών κυρίως από νέους/εφήβους στη Λευκωσία, Κύπρο. Εκ μέρους των φορέων παροχής υπηρεσιών παρουσιάστηκαν πρακτικές που εφαρμόζονται στις χώρες τους για την υποστήριξη εξαρτημένων ατόμων, τη στάση της αστυνομίας απέναντι στους  χρήστες και τον διάλογο μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών και των αρμόδιων αρχών.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η συζήτηση καινοτόμων προσεγγίσεων που αφορούν στη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των φορέων παροχής υπηρεσιών με στόχο την επίτευξη τεκμηριωμένων, επιτυχημένων και αποτελεσματικών παρεμβάσεων πρόληψης στον τομέα των ναρκωτικών ειδικά δε στην πρόληψη του HIV και των λοιμωδών νόσων. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν επιπλέον η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για αποτελεσματική συνεργασία και κοινά προγράμματα δράσης μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των φορέων παροχής υπηρεσιών στις χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Από την Εταιρεία Διογένης πρόκειται σύντομα να εκδοθούν τα πρακτικά της συνάντησης και σχετική ενημερωτική δημοσίευση για τη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υγείας.

Έκθεση εργασιών του 11ου Άτυπου Διαλόγου για την Πολιτική των Ναρκωτικών. Αθήνα 24 και 25 Ιανουαρίου 2014

Η συνεδρίαση του ενδέκατου Ανεπίσημου Διαλόγου για την Πολιτική για τα Ναρκωτικά, που συνδιοργανώθηκε από το Transnational Institute (TNI) και την Εταιρεία Διογένης, πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Ιανουαρίου 2014 στην Αθήνα. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος 35 εκπρόσωποι φορέων χάραξης πολιτικής για τα ναρκωτικά, επαγγελματίες στο πεδίο των ναρκωτικών, ακαδημαϊκοί και  εκπρόσωποι από μη κυβερνητικές οργανώσεις από τις Ευρωπαϊκές χώρες, Τσεχία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κάτω Χώρες, Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία και από τις χώρες της Βορείου, Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Μεξικό, Βολιβία, Ισημερινός και Αργεντινή. Στο Διάλογο συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία/ΕΚΠΝΤ (European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction/EMCDDA), το Pompidou Group του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για  τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (United Nations Office on Drugs and Crime) το τμήμα Πολιτικής για τα Ναρκωτικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Drugs Policy Unit European Commission) και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για το AIDS (Most At Risk Populations)

Το πρόγραμμα περιελάμβανε πέντε συνεδρίες όπου συζητήθηκαν πέντε ειδικότερες θεματικές για την πολιτική των ναρκωτικών. Στη πρώτη συνεδρία, συζητήθηκαν οι εξελίξεις γύρω από την πολιτική για τα ναρκωτικά στη χώρα που φιλοξένησε τον Διάλογο, την Ελλάδα, ιδίως υπό το φως των τελευταίων νομοθετικών εξελίξεων. Η δεύτερη συνεδρία αφιερώθηκε στη τρέχουσα κατάσταση, όπως σήμερα εξελίσσεται στην Βιέννη, και στις προετοιμασίες που λαμβάνουν χώρα ενόψει της 57ης Ειδικής Συνόδου Κορυφής της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά (CND), όπως και στις σχετικές διαπραγματεύσεις για την Κοινή Υπουργική Δήλωση  για την αξιολόγηση της εφαρμογής από τα κράτη μέλη της πολιτικής διακήρυξης και του σχεδίου δράσης που υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ το 2009.  Στην τρίτη συνεδρία, η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τις εξελίξεις στην πολιτική για την κάνναβη και τα κινήματα για την αναθεώρηση της υφιστάμενης κατάστασης σε διάφορες χώρες του πλανήτη, ιδίως μετά τις πρωτοβουλίες της Ουρουγουάης και των ΗΠΑ (Ουάσιγκτον και Κολοράντο), που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν προκαλέσει ζωντανό ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην τέταρτη συνεδρία, επιχειρήθηκε μια προσέγγιση του πάντοτε κρίσιμου θέματος των νέων ψυχοτρόπων ουσιών που κάνουν την εμφάνισή τους αδιάκοπα και του τρόπου αποτελεσματικότερης διαχείρισης του προβλήματος αυτού. Στην πέμπτη συνεδρία, τέλος, συζητήθηκαν θέματα γύρω από την επικειμένη Ειδική Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά (UNGASS on drugs) η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί το 2016 και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον σε παγκόσμια κλίμακα.

Διαβάστε την έκθεση

Η χρήση ναρκωτικών στον κόσμο  δεν παρουσιάζει ούτε αύξηση ούτε μείωση αλλά παραμένει σταθερή, λέει το Γραφείο του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά. *

Η επικράτηση της χρήσης ναρκωτικών παραμένει σταθερή σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση για τα Ναρκωτικά 2014 που δημοσίευσε πρόσφατα το  Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC). Περίπου 243 εκατομμύρια άτομα, δηλαδή 5% του συνολικού πληθυσμού  στον κόσμο ηλικίας 15-64 ετών έχουν κάνει χρήση παράνομων ουσιών το 2012. Οι προβληματικοί δε χρήστες ναρκωτικών αριθμούν είναι 27 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου το 0,6% του ενήλικου πληθυσμού στον κόσμο, ή 1 στα 200 άτομα.

Την παρουσίαση της παγκόσμιας έκθεσης έκανε στη Βιέννη στις 26 Ιουνίου, διεθνή ημέρα κατά των ναρκωτικών, ο κ. Γιούρι Φεντοτώφ εκτελεστικός διευθυντής του Γραφείου του ΟΗΕ που εδρεύει στην Αυστριακή Πρωτεύουσα. Ο κ. Φεντοτώφ απηύθυνε έκκληση να δοθεί μεγαλυτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και την υγεία όλων των χρηστών ναρκωτικών και ιδιαίτερα σε εκείνα τα άτομα που κάνουν χρήση ενέσιμων ναρκωτικών και ζουν με τον ιό HIV. "Εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά στην παροχή υπηρεσιών. Τα τελευταία χρόνια μόνο ένας στους έξι χρήστες ναρκωτικών σε παγκόσμιο επίπεδο είχε πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ή είχε ενταχθεί σε θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης", είπε, τονίζοντας ότι περίπου 200.000 θάνατοι από ναρκωτικά είχαν συμβεί το 2012.

Διαβάστε περισσότερα

 Νέα
Στη στήλη “Νέα” παρουσιάζουμε επίκαιρα θέματα σχετικά με εξελίξεις για την πολιτική των ναρκωτικών στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες καθώς και εξελίξεις στους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Πρωτοβουλίες και δράσεις Μη κυβερνητικών οργανώσεων θα είναι στο επίκεντρο των επίκαιρων ειδήσεων. Η στήλη θα ενημερώνει για νέες πρωτοβουλίες, θα σχολιάζει την επικαιρότητα και θα ενημερώνει για εκδηλώσεις, σεμινάρια και συζητήσεις που σχετίζονται με την πολιτική των ναρκωτικών.