Διαβάστε το καταστατικό της οργάνωσης «Διογένης, Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά» με αριθμό Πρωτοδικείου Αθηνών 516/2015 που κατατέθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2015.

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών