Διογένης – Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά

Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά

Ανάλυση και διάλογος στη βάση συγκεκριμένων στοιχείων είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις με αποτελεσματικές και διαρκώς αξιολογούμενες πρακτικές και μεθόδους.

Διεκδίκηση Δικαιωμάτων

Προώθηση αποτελεσματικών και τεκμηριωμένων προσεγγίσεων για την πολιτική για τα ναρκωτικά, με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημόσια υγεία, μέσω της ανάπτυξης ενός δικτύου με τους αρμόδιους οργανισμούς, τους επιστήμονες και τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Κοινωνία των Πολιτών

Ο Διογένης συμβάλλει στην ανάπτυξη του διαλόγου αλλά και δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, με στόχο την καλύτερη ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, αλλά και την ανάπτυξη της υποστήριξης και διεκδίκησης δικαιωμάτων.