Η μελλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά

Η κοινωνία των πολιτών παροτρύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταστήσει την πολιτική για τα ναρκωτικά προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στις 5 Δεκεμβρίου 2019, το Φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών*για τα ναρκωτικά προέτρεψε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταστήσει προτεραιότητα και να χρηματοδοτήσει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά.

Στις 5 Δεκεμβρίου 2019, το φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ για τα ναρκωτικά (CSFD), μια ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργάνωσε σεμινάριο για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Η μελλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά».

Η σεμινάριο διοργανώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η ΕΕ αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση της αγοράς παράνομων ναρκωτικών. Παρά τις προσπάθειες της ΕΕ για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η εμπορία ναρκωτικών και η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών παραμένουν μεταξύ των πλέον κερδοφόρων εγκληματικών δραστηριοτήτων, ενώ οι βλάβες στην υγεία και την κοινωνία που συνδέονται με τη χρήση ναρκωτικών εξακολουθούν να αυξάνονται. Περισσότεροι από 8.000 θάνατοι από ναρκωτικά αναφέρθηκαν το 2019. Τα ζητήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπων στην ΕΕ, φέρνουν μαζί τους περίπλοκα ζητήματα υγείας, ασφάλειας, κοινωνικής και ποινικής δικαιοσύνης.

Η λήξη της ισχύουσας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα ναρκωτικά (2013-2020) και του σχεδίου δράσης (2017-20) αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία που πρέπει να χρησιμοποιηθεί από την ΕΕ. Πρόκειται για μια ευκαιρία να αξιολογηθούν οι επιτυχίες και οι αποτυχίες της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα ναρκωτικά και να αξιοποιηθούν τα διδάγματα και οι προκλήσεις της τελευταίας δεκαετίας, να συνεχιστεί να δίνεται προτεραιότητα σε μια προσέγγιση πολιτικής για τα ναρκωτικά βασισμένη στις αρχές της δημόσιας υγείας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο το φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών εξέφρασε ανησυχία για το αν η ΕΕ αναγνωρίζει τη σημασία του πολυδιάστατου χαρακτήρα της πολιτικής για τα ναρκωτικά.

“Το σεμινάριο στόχευε να τονίσει ότι η πολιτική για τα ναρκωτικά πρέπει να παραμείνει βασική προτεραιότητα για την Ευρώπη και για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”, δήλωσε η Laurene Collard, πρόεδρος του ΄Φόρουμ. «Προσπαθήσαμε να προσδιορίσουμε τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στην πολιτική για τα ναρκωτικά παρέχοντας πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία των πολιτών μπορεί να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους νομοθέτες στην αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων με πολιτικές που βασίζονται στην παρακολούθηση την τεκμηρίωση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες της πολιτικής για τα ναρκωτικά. “

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, το φόρουμ κάλεσε τους βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου να αναλάβουν τις ακόλουθες πρωτοβουλίες: να δώσουν προτεραιότητα στις προκλήσεις στον τομέα της υγείας που συνδέονται με τη χρήση ναρκωτικών, να προασπίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα πάνω από όλα, να συμμετάσχουν στις συνεχιζόμενες συζητήσεις για τις αλλαγές στην πολιτική που σχετίζονται με τη ρύθμιση της κάνναβη, να διασφαλιστεί η διάθεση πόρων για προγράμματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά πέρα από το 2020 και να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας άτυπης ομάδας ευρωβουλευτών που ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή πολιτική των ναρκωτικών και την παρακολούθηση των βασικών εξελίξεων στην ευρωπαϊκή πολιτική για τα ναρκωτικά.

Σημειώσεις στον συντάκτη:

Το Φόρουμ της Κοινωνίας των πολιτών είναι μια ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους 45 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από ολόκληρη την Ευρώπη. Σκοπός του Φόρουμ είναι να αποτελέσει μια πλατφόρμα για έναν διαρθρωμένο διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών για τη χάραξη και την εφαρμογή της πολιτικής για τα ναρκωτικά μέσω πρακτικών συμβουλών. Ο Διογένης, Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά είναι μέλος και ο Θανάσης Αποστόλου είναι αντιπρόεδρός του Φόρουμ.