Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ 2.0: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Πριν από λίγες ημέρες, στις 4 Μαρτίου 2020, μετά από πρωτοβουλία 121 ηγεσιών του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ανά τον κόσμο παρουσίασαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής Ναρκωτικών του ΟΗΕ στη Βιέννη τη δεύτερη Συναίνεση της Ρώμης “Rome Consensus 2.0”.

Η συναίνεση της  Ρώμης 2.0 είναι μια έκκληση από επαγγελματίες και ενδιαφερομένους προς τις κυβερνήσεις και τους ηγέτες του κόσμου να προβούν σε σαφείς και επείγουσες κινήσεις για μια πολιτική για τα ναρκωτικά που θα βασίζεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημόσια υγεία.

Οι οργανώσεις καλούν τις εθνικές κυβερνήσεις και τα διεθνή και περιφερειακά όργανα, μεταξύ άλλων:

Να καθορίσουν συγκεκριμένα το πλαίσιο των στόχων της πολιτικής για τα ναρκωτικά ιδίως σε ότι αφορά τη βελτίωση της υγείας, την αύξηση της ασφάλειας, την ανάπτυξη και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Να αποδεχθούν ότι οι πολίτες δεν πρέπει να στιγματίζονται, να περιθωριοποιούνται ή να δέχονται δυσανάλογες ποινές απλώς για κατοχή ή χρήση ελεγχόμενων ναρκωτικών και να αποδεχθούν ότι δεν χρειάζονται παρέμβαση ή θεραπεία όλοι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν ναρκωτικά.

Να εφαρμόσουν ολοκληρωμένους μηχανισμούς για την παραπομπή και την απόσπαση των ατόμων που συνελήφθησαν για μικρές, μη βίαιες παραβάσεις που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, σε κατάλληλες υπηρεσίες πρόληψης και υγείας, όπου χρειάζεται.

Να παράσχουν σε νέους και σε άτομα υψηλού κινδύνου, περιεκτικές, τεκμηριωμένες και πραγματικές πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες και τους κινδύνους της χρήσης ναρκωτικών, απαλλαγμένες από ιδεολογία και παραπληροφόρηση.

Να εξασφαλίσουν ότι η εθνική πολιτική απάντηση στη χρήση ναρκωτικών ουσιών δεν θα παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στην υγεία, θα είναι απαλλαγμένη από πρακτικές  βασανιστηρίων ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, και θα εξασφαλίζει  τις δίκαιες δίκες και τα δικαιώματα του παιδιού.

Να αναγνωρίσουν ότι οι άνθρωποι που κάνουν χρήση ναρκωτικών παλεύουν με συναισθηματικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και έχουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουν αυτά τα προβλήματα και να συμβάλλουν θετικά στην κοινότητα  και την κοινωνία.

Να προωθήσουν την ανάκαμψη και την αποκατάσταση, παρέχοντας στα άτομα που χρησιμοποιούν ναρκωτικά το κίνητρο και τη δύναμη να βελτιώσουν τη ζωή τους και να προσφέρουν πρακτική βοήθεια για την κοινωνική επανένταξη, όπου χρειάζεται.

Να εξασφαλίσουν  ότι οι αστυνομικές αρχές και το δικαστικό σώμα θα εφαρμόζουν προγράμματα για την «απόσπαση» των ατόμων που χρησιμοποιούν ναρκωτικά από την τιμωρία και τη φυλάκιση στις υπηρεσίες πρόληψης και υγείας.

Η συναίνεση της Ρώμης 2.0 κλείνει με την παράγραφο:

Συνεργαζόμενοι, μπορούμε να μειώσουμε και να ξεπεράσουμε τις απαράδεκτες κοινωνικές βλάβες και βλάβες στην υγεία που συνδέονται με την παγκόσμια κατάσταση των ναρκωτικών και να τις αποφύγουμε. Εμείς, οι κυβερνήσεις μας και οι σύμμαχοί μας έχουμε ήδη στα χέρια μας τα εργαλεία, τις οδηγίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που χρειαζόμαστε για να κατακτήσουμε αυτές τις προκλήσεις.

Κατά την επομένη δεκαετία, μπορούμε συλλογικά να ανταποκριθούμε σε αυτήν την πρόκληση.

Διαβάστε τα βασικότερα σημεία στα ελληνικά εδώ

Ολόκληρο το κείμενο “Συναίνεση της Ρώμης 2.0” στα αγγλικά είναι διαθέσιμο εδώ