11ος Άτυπος Διάλογος για την Πολιτική των Ναρκωτικών, Αθήνα 24 & 25 Ιανουαρίου 2014

Η συνεδρίαση του ενδέκατου Ανεπίσημου Διαλόγου για την Πολιτική για τα Ναρκωτικά, που συνδιοργανώθηκε από το Transnational Institute (TNI) και την Εταιρεία Διογένης, πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Ιανουαρίου 2014 στην Αθήνα. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος 35 εκπρόσωποι φορέων χάραξης πολιτικής για τα ναρκωτικά, επαγγελματίες στο πεδίο των ναρκωτικών, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι από μη κυβερνητικές οργανώσεις από τις Ευρωπαϊκές χώρες, Τσεχία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κάτω Χώρες, Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία και από τις χώρες της Βορείου, Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Μεξικό, Βολιβία, Ισημερινός και Αργεντινή. Στο Διάλογο συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία/ΕΚΠΝΤ (European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction/EMCDDA), το Pompidou Group του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (United Nations Office on Drugs and Crime) το τμήμα Πολιτικής για τα Ναρκωτικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Drugs Policy Unit European Commission) και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για το AIDS (Most At Risk Populations).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε πέντε συνεδρίες όπου συζητήθηκαν πέντε ειδικότερες θεματικές για την πολιτική των ναρκωτικών. Στη πρώτη συνεδρία, συζητήθηκαν οι εξελίξεις γύρω από την πολιτική για τα ναρκωτικά στη χώρα που φιλοξένησε τον Διάλογο, την Ελλάδα, ιδίως υπό το φως των τελευταίων νομοθετικών εξελίξεων. Η δεύτερη συνεδρία αφιερώθηκε στη τρέχουσα κατάσταση, όπως σήμερα εξελίσσεται στην Βιέννη, και στις προετοιμασίες που λαμβάνουν χώρα ενόψει της 57ης Ειδικής Συνόδου Κορυφής της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά (CND), όπως και στις σχετικές διαπραγματεύσεις για την Κοινή Υπουργική Δήλωση για την αξιολόγηση της εφαρμογής από τα κράτη μέλη της πολιτικής διακήρυξης και του σχεδίου δράσης που υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ το 2009. Στην τρίτη συνεδρία, η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τις εξελίξεις στην πολιτική για την κάνναβη και τα κινήματα για την αναθεώρηση της υφιστάμενης κατάστασης σε διάφορες χώρες του πλανήτη, ιδίως μετά τις πρωτοβουλίες της Ουρουγουάης και των ΗΠΑ (Ουάσιγκτον και Κολοράντο), που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν προκαλέσει ζωντανό ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην τέταρτη συνεδρία, επιχειρήθηκε μια προσέγγιση του πάντοτε κρίσιμου θέματος των νέων ψυχοτρόπων ουσιών που κάνουν την εμφάνισή τους αδιάκοπα και του τρόπου αποτελεσματικότερης διαχείρισης του προβλήματος αυτού. Στην πέμπτη συνεδρία, τέλος, συζητήθηκαν θέματα γύρω από την επικειμένη Ειδική Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά (UNGASS on drugs) η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί το 2016 και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον σε παγκόσμια κλίμακα.

Διαβάστε την έκθεση