Κάλεσμα από την CSFD

«Είναι ζωτικής σημασίας ότι οι φωνές των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ναρκωτικών να ακουστούν σε εθνικά και διεθνή φόρα».
Το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών για τα Ναρκωτικά (CSFD) * δημιούργησε ένα ερωτηματολόγιο για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με στόχο τον προσδιορισμό της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών στην εθνική πολιτική για τα ναρκωτικά σε όλη την Ευρώπη. Οι πληροφορίες που παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν για να συντάξει έκθεση για εξέταση από το φόρουμ κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας του Νοεμβρίου του 2016.

Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που θα παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη μια έκθεση για την CSFD, η οποία θα:
– παρέχει μια ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις εθνικές δομές πολιτικής,
– αναδεικνύει μοντέλα του τι μπορεί να λειτουργήσει στην περιοχή της εμπλοκής της κοινωνίας των πολιτών, όπως οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να εντοπίσουν μοντέλα τα οποία μπορεί να τους ταιριάζουν,
– περιγράφει διασυνδέσεις μεταξύ εθνικών και κοινοτικών δομών με έναν τρόπο που είναι χρήσιμα για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
– κάνει συγκεκριμένες συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την αποτελεσματική εμπλοκή της ΚτΠ σε εθνικό επίπεδο

Το ερωτηματολόγιο θα πάρει όχι περισσότερο από 20 λεπτά για να ολοκληρωθεί, και είναι διαθέσιμο εδώ. Εάν εκπροσωπείτε μια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών και θέλετε να κάνετε τη φωνή σας να ακουστεί, λάβετε μέρος και διαβιβάστε αυτό το μήνυμα σε άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στο δίκτυό σας που μπορεί να ενδιαφέρονται να συμμετέχουν.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι 9 Σεπτέμβρη του 2016.

* Το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών για τα Ναρκωτικά (CSFD) είναι μια ευρεία πλατφόρμα για ένα δομημένο διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που υποστηρίζει τη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικής με πρακτικές συμβουλές.