1ος Άτυπος Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά 2004, Ελλάδα

Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, 4-5 Ιουνίου 2004

Η πρώτη συνάντηση των άτυπων διαλόγων για την πολιτική των ναρκωτικών διοργανώθηκε στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι (Κρήτη). Συμμετείχαν 30 σύνεδροι μεταξύ των οποίων υπάλληλοι υπουργείων από διάφορες χώρες, εκπρόσωποι του ΟΗΕ και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, καθώς και μη κυβερνητικοί εμπειρογνώμονες και μέλη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Ο διήμερος διάλογος επικεντρώθηκε σε τρία θέματα: (1) Την αναζήτηση κοινών σημείων βάση των οποίων θα μπορούσαν να κριθούν και να αξιολογηθούν αποτελεσματικές ή βέλτιστες πρακτικές όχι στη βάση δογματικών ή ηθικών αρχών αλλά στη βάση επιστημονικών και εμπειρικών στοιχείων (2) την πολιτική συζήτηση για την κάνναβη (3) τις εξελίξεις μείωσης της βλάβης σε περιφερειακό επίπεδο και στον ΟΗΕ και (4) την μείωση της προσφοράς.

Το συνέδριο της Κρήτης του 2004 άνοιξε τον δρόμο για τους διαλόγους που θα ακολουθούσαν. Το γεγονός ότι υπάρχει μια συνεχώς διευρυνόμενη απόσταση μεταξύ του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την πολιτική για τα ναρκωτικά και της καθημερινής πράξης αποτελεί πρόβλημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί. Πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κανόνες και μέτρα που υποστηρίζεται (κυρίως από τη Διεθνή Επιτροπή Ελέγχου των Ναρκωτικών) ότι παρεκκλίνουν από τις διεθνείς συμβάσεις και είναι ως εκ τούτου αντίθετες προς αυτές; Ποιοι όροι θα πρέπει να εκπληρούνται για να δημιουργηθεί στην παγκόσμια συζήτηση ένα κλίμα ανοιχτού διαλόγου και αναζήτησης αποτελεσματικότερων μεθόδων αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών; Τι ρόλο θα μπορούσε να παίξει σ’ αυτό το θέμα το εξειδικευμένο προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών και των περιφερειακών οργανισμών όπως π.χ. τα παρατηρητήρια για τα ναρκωτικά;

Οι άτυποι διάλογοι θέλουν να προσφέρουν την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων σε αυτού του είδους ερωτήματα. Ο στόχος των συναντήσεων δεν είναι να δημιουργηθεί μια «επιχειρησιακή» ομάδα με μια δική της εναλλακτική πρόταση. Στόχος των συναντήσεων είναι οι συζητήσεις, εισηγήσεις και προτάσεις να γίνουν αφορμή για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσης στο επίπεδο λήψης αποφάσεων των κυβερνήσεων, των διεθνών οργανισμών και στο επίπεδο του ΟΗΕ.

Αποφασίστηκε να συνεχισθεί μια σειρά άτυπων διαλόγων πολιτικής για τα ναρκωτικά, με κύριο προσανατολισμό την τελική αξιολόγηση, η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2008, για την Πολιτική Διακήρυξη που υιοθετήθηκε από την Ειδική Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά το 1998.

Περισσότερα: Έκθεση εργασιών συνεδρίου