20.4.2017: Συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής με θέμα τα πεπραγμένα του ΟΚΑΝΑ

Την Πέμπτη, 20/04/2017 η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής πραγματοποίησε συνεδρίαση με στόχο την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής  από τον Υπουργό Υγείας, κ. Α. Ξανθό, σχετικά με τα πεπραγμένα του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).

Η συνεδρίαση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας δημόσιας λογοδοσίας των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας. Ο Πρόεδρος, κ. Ε. Καφετζόπουλος και ο Αντιπρόεδρος, κ. Δ. Φωτόπουλος, του ΟΚΑΝΑ παρουσίασαν τα πεπραγμένα της διετίας 2015-2017.

Ολόκληρη τη συνεδρίαση μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ