3ος Άτυπος Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά 2006, Ελβετία

Βέρνη, 6 & 7 Νοεμβρίου 2006

Ο τρίτος άτυπος Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά συν-φιλοξενήθηκε από το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Δημόσιας Υγείας (Υπουργείο Δημόσιας Υγείας). Οι σύνεδροι, οι περισσότεροι εκ των οποίων ασχολούνται ενεργά με την πολιτική, αποτελούνταν από πάνω από σαράντα άτομα από 21 χώρες, έξι διακυβερνητικούς οργανισμούς, πέντε διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις και διάφορους ακαδημαϊκούς. Ο διήμερος διάλογος είχε τέσσερις συνεδρίες οι οποίες επικεντρώθηκαν στα εξής θέματα: (1) η αποτελεσματικότητα της επιβολής του νόμου στη μείωση της προσφοράς, (2) πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το HIV / AIDS και τη μείωση της βλάβης, (3) Η Βολιβία και νομοθετικές επιλογές για την φύλλα της κόκας και (4) προετοιμασίες για την τελική αξιολόγηση της Ειδικής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά (UNGASS 1998) που θα ολοκληρωθεί το 2008. Επιπλέον, οι σύνεδροι προσκλήθηκαν να επισκεφθούν τη μονάδα ενέσιμης χρήσης ναρκωτικών στην πόλη της Βέρνης, όπου οι προϊστάμενοι ενημέρωσαν τους συνέδρους σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας και τους ξενάγησαν στους χώρους του προγράμματος.

Περισσότερα: Έκθεση Εργασιών Διαλόγου, Βέρνη (αγγλικά)