4ος Άτυπος Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά 2007, Ιταλία

Ρώμη, 9 & 10 Νοεμβρίου 2007

4os-atipos-dialogos-italia-2

Ο τέταρτος Άτυπος Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά έλαβε χώρα στη Ρώμη, σε συνεργασία με το Ιταλικό Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο διήμερος διάλογος είχε επτά συνεδρίες οι οποίες εστιάστηκαν στα εξής θέματα: (1) Νέες εξελίξεις στον τομέα της μείωσης της βλάβης, (2) Ναρκωτικά και φυλακές, (3) Κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων εγκληματικών πράξεων και η διάθεσή τους σε κοινωνικές δαπάνες, (4) Πρόσβαση σε ελεγχόμενα φάρμακα, (5) αξιολόγηση του συστήματος ελέγχου των ναρκωτικών του ΟΗΕ και η αξιολόγηση της Ειδικής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά (UNGASS) του 1998, (6) προς ένα άλλο μοντέλο ελέγχου της κάνναβης και προς μια επανεκτίμηση και εκ νέου αξιολόγηση του καθεστώτος των φύλλων της κόκας και (7) Προσδοκίες από τη διαδικασία αξιολόγησης της UNGASS.

Περισσότερα: Έκθεση Εργασιών Διαλόγου, Ρώμη (αγγλικά)