5ος Άτυπος Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά 2008, Γερμανία

Βερολίνο, 9-11 Οκτωβρίου 2008

5th-informal-drug-policy-dialogue-germany2

Ο πέμπτος Άτυπος Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά έλαβε χώρα στο Βερολίνο σε συνεργασία με το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας. Το κύριο θέμα της συνάντησης ήταν (1) η διαδικασία σχετικά με την αξιολόγηση της Πολιτικής Διακήρυξης της Ειδικής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (UNGASS), (2) η νέα Πολιτική Διακήρυξη η οποία θα εγκριθεί κατά την επόμενη Σύνοδο της Επιτροπής Ναρκωτικών (CND) του ΟΗΕ το Μάρτιο 2009 και (3) οι μελλοντικοί στόχοι της διεθνούς πολιτικής για τα ναρκωτικά. Συζήτηση έγινε επίσης (4) για τα αποτελέσματα των πέντε Ομάδων Εργασίας που έλαβαν χώρα στο διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της περιόδου του “παγκόσμιου προβληματισμού” και (5) τις προετοιμασίες για τη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου που θα πραγματοποιηθεί στις δύο πρώτες ημέρες της 52ης Συνόδου της Επιτροπής Ναρκωτικών (CND) από 11 -20 Μαρτίου του 2009.

Περισσότερα: Έκθεση Εργασιών Διαλόγου, Βερολίνο (αγγλικά)