6ος Άτυπος Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά 2009, Ελλάδα

Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, 22 & 23 Μαΐου 2009

6os-atipos-dialogos-ellada2

Η έκτη συνάντηση της σειράς των Άτυπων Διαλόγων Πολιτικής για τα Ναρκωτικά έλαβε χώρα στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι Χανίων, Κρήτη, στον ίδιο χώρο, απ’ όπου ξεκίνησε το 2004 η σειρά των Άτυπων Διαλόγων. Πάνω από 35 άτομα έλαβαν μέρος στις εργασίες, περίπου το ένα τρίτο των συνέδρων ήταν στελέχη υπουργείων αρμόδιων για την χάραξη πολιτικής για τα ναρκωτικά και τα δύο τρίτα εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ή Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Τέσσερα θέματα καλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο ημερών: (1) Η 52η Σύνοδος της Επιτροπής για τα Ναρκωτικά (CND), συμπεριλαμβανομένης της Διάσκεψης Υψηλού Επιπέδου (HLS) και η Πολιτική Διακήρυξή της, (2) Μεταρρύθμιση της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών, η επιβολή του νόμου και η μείωση της προσφοράς, (3) Η συνοχή του ευρύτερου συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και (4) η αξιολόγηση της UNGASS σε σχέση με τους Άτυπους Διαλόγους Πολιτικής για τα Ναρκωτικά.

Το συμπέρασμα της συνάντησης στην Κρήτη ήταν ότι, η σειρά των Άτυπων Διαλόγων Πολιτικής για τα Ναρκωτικά αποτέλεσε χρήσιμο μηχανισμό για την ανταλλαγή γνώσεων και συνέβαλε στη δικτύωση μεταξύ κυβερνητικών αξιωματούχων, εκπροσώπων ΜΚΟ και άλλων ενδιαφερομένων εμπειρογνωμόνων. Συμφωνήθηκε ότι η σειρά θα πρέπει να συνεχιστεί, τόσο εντός των περιοχών όπου οι διάλογοι συνεχίζονται (Ευρώπη, Λατινική Αμερική και Ασία), καθώς και σε άλλες βασικές περιοχές. Ένας «πολυ-περιφερειακός μετα-διάλογος» προτάθηκε επίσης ως μια πιθανή μελλοντική δραστηριότητα για τη διεύρυνση του αντίκτυπου των διαλόγων στην παγκόσμια πολιτική για τα ναρκωτικά.

Περισσότερα: Έκθεση Εργασιών Διαλόγου, Κρήτη (αγγλικά)