8ος Άτυπος Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά 2011, Πορτογαλία

Λισαβόνα, 21 & 22 Ιανουαρίου 2011

Η όγδοη συνάντηση του Άτυπου Διαλόγου Πολιτικής για τα Ναρκωτικά, έλαβε χώρα στη Λισαβόνα στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2011, μια κοινή πρωτοβουλία του Διεθνικού Ινστιτούτου (Transnational Institute) (ΤΝΙ) και της Εταιρείας Διογένης, Πρωτοβουλία διαλόγου για την Πολιτική των Ναρκωτικών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη που έχει αντικαταστήσει το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου (APF) και σε συνεργασία με το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (IDT). Πάνω από 50 σύνεδροι προερχόμενοι από κυβερνητικούς φορείς χάραξης πολιτικής για τα ναρκωτικά, επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς, και εκπροσώπους ΜΚΟ και κυβερνητικών οργανώσεων συμμετείχαν στη συνεδρίασηκαι συζήτησαν (1) το Πορτογαλικό μοντέλο αποποινικοποίησης, (2) την μεταρρύθμιση της πολιτικής για την κάνναβη και (3) την ημερήσια διάταξη της 54ης συνόδου της Επιτροπής Ναρκωτικών, (4) τις εξελίξεις σχετικά με παγκόσμιες πρωτοβουλίες στον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά.

Περισσότερα: Έκθεση Εργασιών Διαλόγου, Λισαβόνα (αγγλικά)