Νορβηγία: απεγκληματοποίηση της χρήσης ουσιών και έμφαση στη θεραπεία

Η Νορβηγία, μετά από μια ιστορική συνεδρίαση του Κοινοβουλίου, γίνεται η πρώτη σκανδιναβική χώρα, η οποία ανοίγει το διάλογο γύρω από την απεγκληματοποίηση της χρήσης ουσιών – μια προσέγγιση η οποία μέχρι πρότινος δεν ήταν αποδεκτή. Με αυτόν τον τρόπο η χώρα κάνει ένα πρώτο βήμα προς μια συνολικότερη προσπάθεια αναδιαμόρφωσης της εθνικής της πολιτικής για τα ναρκωτικά προς μια περισσότερο ανθρωποκεντρική κατεύθυνση, με επίκεντρο την υποστήριξη και τη θεραπεία των ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, μακρυά από κατασταλτικές και τιμωρητικές προσεγγίσεις. Τέσσερις μεγάλες πολιτικές παρατάξεις – οι συντηρητικοί, οι φιλελεύθεροι, το εργατικό κόμμα και οι αριστεροί σοσιαλιστές – πίεσαν την Κυβέρνηση προς αυτήν την αλλαγή, η οποία φαίνεται να αντιμετωπίζεται με θετικό τρόπο από την πλειοψηφία της Νορβηγικής Βουλής.

Στο πλαίσιο αυτό, ακολουθώντας το πρότυπο παράδειγμα της Πορτογαλίας, η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών θα απεγκληματοποιηθεί και όσοι έχουν πρόβλημα κατάχρησης ουσιών θα αντιμετωπίζονται ως ασθενείς που χρειάζονται θεραπεία και υποστήριξη και όχι ως εγκληματίες που τιμωρούνται με πρόστιμα ή φυλάκιση. Συγκεκριμένα, ο Nicolas Wilkinson, εκπρόσωπος υγείας του κόμματος της Σοσιαλιστικής Αριστεράς, δήλωσε: «Η κυβέρνηση θα σταματήσει να τιμωρεί ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αλλά αντίθετα θα τους παρέχει βοήθεια και θεραπεία». Σύμφωνα με στοιχεία του EMCDDA, το 2014 στη Νορβηγία, καταγράφηκαν περισσότερα από 48000 αδικήματα σχετιζόμενα με ναρκωτικά, ενώ οι θάνατοι από υπερδοσολογία έφτασαν τους 266.

Τον Φεβρουάριο, η Επιτροπή Υγείας του Κοινοβουλίου της Νορβηγίας (Storting) θα πραγματοποιήσει ταξίδι στην Πορτογαλία, προκειμένου να μελετήσει το αντίστοιχο μεταρρυθμιστικό σχέδιο και να υποστηρίξει την περαιτέρω υλοποίηση των απαραίτητων εκείνων ενεργειών που θα οδηγήσουν στην αλλαγή του υφιστάμενου συστήματος.

 

Το πρόγραμμα LADDER ολοκληρώθηκε, και ο “Διογένης” ήταν εκεί!

Η τελική διάσκεψη του προγράμματος LADDER πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο στις 21-22 Νοεμβρίου 2017 και αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για τη δημιουργία νέων δεσμών και την ενίσχυση των υφιστάμενων εταιρικών σχέσεων για την περαιτέρω αξιοποίηση των SDG από την Κοινωνία των Πολιτών τα επόμενα χρόνια.

Το συνέδριο σηματοδότησε τρία χρόνια κοινής εργασίας σε ένα εξαιρετικά φιλόδοξο έργο, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπό την ηγεσία της οργάνωσης ALDA, συγκεντρώνοντας 27 εταίρους και 19 συνεργάτες από 19 χώρες της ΕΕ και 17 χώρες εκτός ΕΕ. Η ομόφωνη δέσμευση για συνέχιση του μεγάλου έργου που έχει γίνει μέχρι σήμερα στον τομέα της ανάπτυξης είναι μεγάλη ικανοποίηση για όλους μας, καθώς και σημάδι της βιωσιμότητας του ίδιου του προγράμματος LADDER. Read more

Το νέο σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017 – 2020.

Στις αρχές Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξέδωσε το πολυαναμενόμενο σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά, 2017 – 2020.

Το τελικό κείμενο, περιλαμβάνει δράσεις και συστάσεις, γύρω από την πρόληψη, τη μείωση βλάβης, την θεραπεία και την επανένταξη, καθώς και για την καλύτερη αντιμετώπιση της διακίνησης παράνομων ψυχοδραστικών ουσιών.

Ειδικά όμως, στο άρθρο 8, επισημαίνεται ο ρόλος των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, είτε ως πηγή πληροφοριών, είτε ως εποπτεύοντες φορείς για την εξέλιξη της υλοποίησης του σχεδίου δράσης ανά χώρα και συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στο Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών, ως επίσημος φορέας διαλόγου με τα σχετικά όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο οποίο ο “Διογένης” συμμετέχει ως μέλος στις θεματικές επιτροπές του, καθώς και στην ετήσια συνάντηση στις Βρυξέλλες.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να μεταφορτώσετε το κείμενο του σχεδίου δράσης, εδώ.

Ετήσια συνάντηση του CSF on Drugs: ο “Διογένης” ήταν εκεί!

Το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών για τα Ναρκωτικά (Civil Society Forum on Drugs-CSFD), μια ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με περισσότερα από σαράντα μέλη που εκπροσωπούν κορυφαίες ευρωπαϊκές ΜΚΟ, πραγματοποίησε την ετήσια συνεδρίαση της ολομέλειας στις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα (7-8/11). Το φόρουμ έχει γίνει μια σημαντική φωνή, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη αποδοχή και χρηματοδότηση από θεσμικά όργανα της ΕΕ. Ο «Διογένης» είναι επίσημο μέλος του Φόρουμ και στη συγκεκριμένη συνάντηση εκπροσωπήθηκε από το Νίκο Στεργίου.

Το Φόρουμ, είναι μια πολυσυλλεκτική ομάδα των ΜΚΟ που εκπροσωπούν διαφορετικούς τομείς, περιφέρειες και ιδεολογικές προσεγγίσεις. Έχει τέσσερις ομάδες εργασίας. Read more

Νέα έκδοση από το EMCDDA για τις Νέες Ψυχοδραστικές Ουσίες

Η Ευρωπαϊκή αγορά νέων ψυχοδραστικών ουσιών (New Psychodrastic Substances – NPS) έχει μεγαλώσει με τέτοια ταχύτητα, που οι ισχύοντες νόμοι ελέγχου των ναρκωτικών αγωνίζονται για να την συμπεριλάβουν. Ως εκ τούτου, διάφορες χώρες έχουν εισαγάγει νέες νομικές απαντήσεις σε αυτό το φαινόμενο, είτε με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, που επικεντρώνεται στην προστασία των καταναλωτών ή της υγείας ή στα φαρμακευτικά προϊόντα, είτε με την ανάπτυξη νέων καινοτόμων νομοθεσιών.

Το 2014, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι οι ουσίες δεν είναι φάρμακα, εφόσον δεν έχουν ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων, περιορίζοντας έτσι τη χρήση των εν λόγω νόμων για τον έλεγχο των NPS. Αυτή η κοινή έκθεση που εκπονήθηκε με την Eurojust συνδυάζει τις -υψηλής παρακολούθησης- δραστηριότητες του EMCDDA  με την επιχειρησιακή εμπειρία της Eurojust σε διακρατικές διώξεις. Το πρώτο μέρος της έκθεσης απευθύνεται, κυρίως, σε όσους ασχολούνται με την χάραξη πολιτικής και απαριθμεί τις προκλήσεις στον έλεγχο των NPS και τις λύσεις που υιοθετούνται σε επιλεγμένα κράτη μέλη. Το δεύτερο μέρος απευθύνεται κυρίως στους ασκούντες νομικά επαγγέλματα, και εστιάζει στην απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των πρακτικών συνεπειών της σε περιπτώσεις διακρατικής δίωξης NPS, και περιγράφει τις αντιδράσεις ορισμένων από τα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από την απόφαση.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη δημοσίευση (Αγγλικά) στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/3353/TD0416736ENN.pdf