Ετήσια συνάντηση του CSF on Drugs: ο “Διογένης” ήταν εκεί!

Το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών για τα Ναρκωτικά (Civil Society Forum on Drugs-CSFD), μια ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με περισσότερα από σαράντα μέλη που εκπροσωπούν κορυφαίες ευρωπαϊκές ΜΚΟ, πραγματοποίησε την ετήσια συνεδρίαση της ολομέλειας στις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα (7-8/11). Το φόρουμ έχει γίνει μια σημαντική φωνή, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη αποδοχή και χρηματοδότηση από θεσμικά όργανα της ΕΕ. Ο «Διογένης» είναι επίσημο μέλος του Φόρουμ και στη συγκεκριμένη συνάντηση εκπροσωπήθηκε από το Νίκο Στεργίου.

Το Φόρουμ, είναι μια πολυσυλλεκτική ομάδα των ΜΚΟ που εκπροσωπούν διαφορετικούς τομείς, περιφέρειες και ιδεολογικές προσεγγίσεις. Έχει τέσσερις ομάδες εργασίας.

Η πρώτη, είναι η μεγαλύτερη και πιο πολυάσχολη. Συντονίζει τις θεσμικές σχέσεις με την ΕΕ – δηλαδή, τροφοδοτεί τις συζητήσεις της οριζόντιας ομάδας εργασίας για τα ναρκωτικά (HDG), το μηνιαίο φόρουμ λήψης αποφάσεων του Συμβουλίου της ΕΕ, όπου εκπροσωπούνται όλα τα κράτη μέλη. Αυτή η εικοσαμελής ομάδα εργασίας, έχει προετοιμάσει διάφορα έγγραφα τα οποία υπέβαλλε η CSF στην HDG, και οι συστάσεις της αντικατοπτρίζονται στη θέση της ΕΕ στην Ειδική Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά, τον Απρίλιο του 2016 (UNGASS 2016).
Η δεύτερη ομάδα εργασίας του Φόρουμ, επικεντρώνεται στην προώθηση των ελάχιστων προτύπων ποιότητας για τις παρεμβάσεις ζήτησης και μείωσης της βλάβης στην ΕΕ.
Η τρίτη ομάδα εργασίας, επικεντρώνεται στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση της πολιτικής για τα ναρκωτικά στα κράτη μέλη. Αυτή η ομάδα πραγματοποίησε μια online έρευνα σχετικά με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση της πολιτικής για τα ναρκωτικά στην Ευρώπη – συνολικά υπήρξαν 119 απαντήσεις από 32 χώρες.
Η τέταρτη ομάδα, εργάζεται για την αξιολόγηση της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά. Αυτό το έτος, η ΕΕ πραγματοποιεί την ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής της για τα ναρκωτικά (2013-20) και την τελική αξιολόγηση του πρώτου σχεδίου δράσης (2013-16). Η Επιτροπή ανέθεσε την αξιολόγηση σε εξωτερικό αξιολογητή (Rand). Η ομάδα εργασίας συνέταξε μια ξεχωριστή έκθεση αξιολόγησης το καλοκαίρι, και αυτή ήταν μία από τις κύριες πηγές που χρησιμοποιούνται από τους εξωτερικούς αξιολογητές.

Το CSFD είχε κοινή συνάντηση με την HDG το απόγευμα της Τρίτης, όπου οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και των κρατών μελών συζήτησαν βασικά θέματα, όπως η εφαρμογή του τελικού εγγράφου UNGASS, η κατάσταση στις Φιλιππίνες, τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας, καθώς και το νέο σχέδιο δράσης για ναρκωτικά, το οποίο θα εγκριθεί κατά την επόμενη προεδρία της ΕΕ., αυτή της Μάλτας.
Η συνεδρίαση της ολομέλειας του φόρουμ φιλοξενήθηκε από τη μονάδα συντονισμού για τα ναρκωτικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αποτελεί τώρα μέρος του κεντρικού γραφείου, και άλλαξε πρόσφατα το όνομά της από «Μονάδα Κατά των Ναρκωτικών» (Anti-Drug Unit) σε «Μονάδα για το Οργανωμένο ‘Έγκλημα και την Πολιτική για τα Ναρκωτικά» (Organized Crime and Drug Policy Unit). Σύμφωνα με την επικεφαλής της μονάδας, η συγχώνευση των μονάδων για τα ναρκωτικών και το οργανωμένο έγκλημα, δεν θα επηρεάσει την ισορροπημένη και τεκμηριωμένη προσέγγιση της Επιτροπής για την πολιτική για τα ναρκωτικά.