Νέο ενημερωτικό δελτίο: Η πολιτική των ναρκωτικών μετά την UNGASS 2016

Ένα νέο ενημερωτικό δελτίο, το 7ο, προστέθηκε στη “Σειρά Δημοσιεύσεων”, με θέμα “Πολιτική για τα Ναρκωτικά μετά την Ειδική Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 2016”, με συγγραφέα το διευθυντή της οργάνωσης, κ. Θανάση Αποστόλου.
Στόχος του παρόντος ενημερωτικού δελτίου είναι:
α. να ενημερώσει φορείς χάραξης πολιτικής, ερευνητές, στελέχη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και οργανισμών που εργάζονται στην πρόληψη, θεραπεία και κοινωνική αποκατάσταση των χρηστών ναρκωτικών καθώς κάθε ενδιαφερόμενο για τα αποτελέσματα της Ειδικής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά (UNGASS) που πραγματοποιήθηκε από 19 – 21 Απριλίου 2016, στη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ)
β. να παρουσιάσει απόψεις που εκφράστηκαν και συζητούνται για τη σημασία της Συνόδου σχετικά με την αξιολόγηση της υφιστάμενης πολιτικής για τα ναρκωτικά και την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι κυβερνήσεις στη χάραξη στρατηγικής, και
γ. να αναφερθεί στη συζήτηση του περιφερειακού συνεδρίου που διοργανώθηκε από την 1-3 Ιουνίου 2016 στη Θεσσαλονίκη το οποίο εστιάστηκε στην ανταλλαγή απόψεων για την μετά την UNGASS πολιτική που θα πρέπει να ακολουθηθεί στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης.

Διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο, εδώ.