Κάλεσμα για μια πολιτική για τα ναρκωτικά προσανατολισμένη στα Ανθρώπινα Δικαιώματα: ΕΣΥ τι θα άλλαζες;

 

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που τιμάται κάθε χρόνο στις 10 Δεκεμβρίου, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών από την ΝΑ Ευρώπη, απευθύνουν κάλεσμα για μια πολιτική για τα ναρκωτικά προσανατολισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Παγκοσμίως, έχουμε γίνει μάρτυρες παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μεγάλη κλίμακα, στο όνομα του συστήματος ελέγχου των ναρκωτικών. Τις τελευταίες δεκαετίες, κατασταλτικές πολιτικές – που προσανατολίζονται κυρίως στην επιβολή του νόμου- αποτελούν την κύρια στρατηγική διαχείρισης του φαινομένου των ναρκωτικών. Αυτή η προσέγγιση είναι ξεκάθαρα αντίθετη με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που υιοθετήθηκε από την ολομέλεια του ΟΗΕ το 1948. Μεταξύ άλλων, το δικαίωμα στη ζωή, στην υγεία, στη μη διάκριση, στην πρόσβαση σε μια καλή ποιότητα ζωής, στην αξιοπρεπή διαδικασία και δίκαιη δίκη, παραβιάζονται συστηματικά για ένα ιδιαιτέρως ευάλωτο και περιθωριοποιημένο πληθυσμό, αυτόν των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών.
Μια πολλά υποσχόμενη εξέλιξη, όμως, έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος και αναγνώριση. Ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός χωρών υπογραμμίζει την ανάγκη μετάβασης από τις κατασταλτικές προσεγγίσεις σε μια πολιτική για τα ναρκωτικά που προσανατολίζεται στη δημόσια υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια της UNGASS 2016, τονίστηκε ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο των διεθνών και εθνικών πολιτικών και υπογραμμίστηκε η σημασία των νομοθετικών αλλαγών για εξασφάλιση της ασφάλειας, της προστασίας, της δημόσιας υγείας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών αρχών της ελευθερίας για κάθε ανθρώπινο ον, χωρίς διακρίσεις.
Σε ευθυγράμμιση και απολύτως ενεργές με αυτή την ανθρωπιστική προσέγγιση, οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών από την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώνουν τις φωνές τους σε ένα βίντεο και προτείνουν αλλαγές στον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά.
Το βίντεο δημιουργήθηκε από την ΜΚΟ “Διογένης – Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά” στο πλαίσιο του Περιφερειακού συνεδρίου με τίτλο «Πολιτική για τα Ναρκωτικά μετά την UNGASS”.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/lHmhsr_ORxI

Δείτε το δελτίο τύπου σε μορφή pdf.