Δήλωση της Κοινωνίας των Πολιτών: “Το τελικό έγγραφο της UNGASS: Διπλωματία ή άρνηση;”

Με πρωτοβουλία του Διεθνούς Δικτύου Συνεργασίας για την Πολιτική των Ναρκωτικων (IDPC) – ένα παγκόσμιο δίκτυο ΜΚΟ που επικεντρώνονται σε θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή, τη διακίνηση και της χρήση ουσιών – οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, που εξειδικεύονται σε θέματα πολιτικής για τα ναρκωτικά και εκπροσωπούν τις πληγείσες κοινότητες σε όλο τον κόσμο, εξέδωσαν μια δήλωση προκειμένου να εκφράσουν τις σοβαρές ανησυχίες τους σχετικά με τις προετοιμασίες και το τελικό σχέδιο του εγγράφου για την επερχόμενη UNGASS σχετικά με το πρόβλημα των ναρκωτικών κόσμο, τον Απρίλιο του 2016 τονίζοντας ότι οι κυβερνήσεις απέτυχαν να να αναγνωρίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις που επέφεραν οι ισχύουσες πολιτικές για τα ναρκωτικά. 

Ο ΔΙΟΓΕΝΗΣ, μέλος του δικτύου IDPC, είναι ανάμεσα στις οργανώσεις που υπογράφουν τη δήλωση αυτή.

Μπορείτε να διαβάσετε τη Δήλωση στα αγγλικά εδώ