Σχόλια της Εταιρείας Διογένης στην Εθνική Στρατηγική για τα Ναρκωτικά (2013-2020) και το σχέδιο δράσης (2013-2016)

Συμπληρωματικά στα σημεία που έθιξαν από κοινού στην επιστολή τους οι Μη Κυβερνητικές οργανώσεις Θετική Φωνή, Praksis, Διογένης, Κέντρο Ζωής, Προμηθέας και Σύλλογος Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ, η Εταιρεία Διογένης αναφέρθηκε σε υπόμνημα προς την Εθνική Συντονίστρια σε ορισμένα ειδικότερα θέματα τα οποία συνδέονται άμεσα με τους στόχους και τις επιδιώξεις της Εταιρείας Διογένης. Στο υπόμνημα η Εταιρεία Διογένης αναφέρεται με σχόλια και προτάσεις στο θέμα του Διαλόγου με την κοινωνία, στην Επιδημιολογική έρευνα, στις σύγχρονες σημαντικές προκλήσεις στην αντιμετώπιση των ναρκωτικών, στην αποποινικοποίηση της χρήσης, στο θέμα της συνεργασίας της αστυνομίας και των φορέων παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της κοινότητας, στο θέμα της Κάνναβης, στην διαθεσιμότητα και πρόσβαση στα οπιοειδή φάρμακα, στη θεραπεία της εξάρτησης, σε ορισμένα σημεία όπου προτείνονται αλλαγές στο κείμενο και τέλος στη Διεθνή συνεργασία και ειδικά στη συνεργασία στην περιοχή των Βαλκανίων.

Διαβάστε περισσότερα: Σχόλια της Εταιρείας Διογένης στην Εθνική Στρατηγική και το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών.