Ο “Διογένης” στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων

Εχθές, Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων με θέμα “HIV και άλλα λοιμώδη νοσήματα που συν-μεταδίδονται (ηπατίτιδα C, εξαρτήσεις ναρκωτικών ουσιών)”. Παρόντες στη συνεδρίαση, που συντόνισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής Κυκλάδων κ. Μανιός, ήταν βουλευτές, εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας (Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και αντιμετώπισης του AIDS, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ήπατος), φορέων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των υπό συζήτηση ασθενειών και των εξαρτήσεων (ΚΕΕΛΠΝΟ, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, 18 ΑΝΩ, ΕΚΤΕΠΝ). Εξαιρετικά ενεργή και ουσιαστική για την πορεία της συζήτησης ήταν και η συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών (Διογένης, Δίκτυο Ομοτίμων Χρηστών Εξαρτησιογόνων Ουσιών, Θετική Φωνή, Κέντρο Ζωής, Προμηθέας και Praksis), της οποίας η συμβολή στη λήψη αποφάσεων χαρακτηρίστηκε ως «αναγκαία» από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, κ. Μπασκόζο.

Εκ μέρους της οργάνωσής μας, ο καθηγητής Άγγελος Χατζάκης (πρόεδρος Δ.Σ. του «ΔΙΟΓΕΝΗ»), ανέδειξε τη σχέση ανάμεσα στο HIV, την ηπατίτιδα C και τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, παρουσίασε τις προτεραιότητες που χρειάζεται να διευθετήσει άμεσα η ελληνική πολιτεία με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που υπάρχουν στον τομέα αυτό και πρότεινε θεσμικές αλλαγές που θα συντελέσουν στην αποτελεσματική εφαρμογή και άμεση υλοποίηση των σχετικών Σχεδίων Δράσεων.


Συγκεκριμένα, ο «ΔΙΟΓΕΝΗΣ» προτείνει:

άμεση και καθολική πρόσβαση του πληθυσμού των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών που ζουν με ηπατίτιδα C και HIV/AIDS σε θεραπευτική αγωγή

δημιουργία σαφούς νομοθετικού πλαισίου και ενίσχυση του συνόλου των παρεμβάσεων Μείωσης της Βλάβης

διευθέτηση θεσμικών θεμάτων που θέτουν εμπόδια στην υιοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής και Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά και αναβάθμιση του ρόλου της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής στο σχεδιασμό και την εφαρμογή τους

ενδυνάμωση του τομέα της πρόληψης

δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για τη χρήση της κάνναβης για ιατρική χρήση

αποποινικοποίηση της χρήσης και της κατοχής ψυχοδραστικών ουσιών για προσωπική χρήση

ευθυγράμμιση της ελληνικής πολιτικής με τις διεθνείς οδηγίες που θέτουν τη δημόσια υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο των πολιτικών για τα ναρκωτικά

Κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, τα οποία δείχνουν συνολική μείωση των νέων διαγνώσεων HIV, ακόμα και ανάμεσα στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ωστόσο, τονίστηκε το γεγονός πως χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί με την ερμηνεία αυτού του στοιχείου, καθώς η αδυναμία παροχής επιβεβαιωτικών διαγνωστικών εξετάσεων στα νοσοκομεία και τις ΜΕΛ έχει ως αποτέλεσμα, σήμερα, να υπάρχουν πάνω από 4000 ανεξέταστα δείγματα στα εργαστήρια των κέντρων αναφοράς. Η ανεπαρκής χρηματοδότηση αναδείχθηκε ως σοβαρό εμπόδιο στην πρόσβαση των ασθενών σε αντιρετροϊκή θεραπεία και σε εξετάσεις απαραίτητες για την πορεία της υγείας των ασθενών που ζουν με HIV/AIDS.
Αναφορικά με την ηπατίτιδα C, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη χάραξη ενός νέου σχεδίου δράσης που θα θέτει στο επίκεντρο τη καθολική πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη για συντονισμό όλων των οργάνων, με στόχο την υποστήριξη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης στη διεκπεραίωση του έργου της για την εξασφάλιση χαμηλότερων τιμών για τα νέα και καινοτόμα φάρμακα για την ηπατίτιδα C.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, κ. Μπασκόζος, κλείνοντας της συνεδρίαση, τόνισε πως ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται νοσήματα όπως το HIV/AIDS και η ηπατίτιδα C, καθώς επίσης και η αποδοχή των προγραμμάτων Μείωσης της Βλάβης, αποτελούν δείγμα της ευαισθησίας, της δημοκρατίας και του πολιτισμού μιας κοινωνίας.