Διαφωνίες για τη λειτουργία χώρων εποπτευόμενης χρήσης στο κέντρο της Αθήνας

Η πρωτοβουλία του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και του Δήμου Αθηναίων για τη δημιουργία ενός εποπτευόμενου κατανάλωση ναρκωτικών δωμάτια στο κέντρο της Αθήνας, έχει αμφισβητηθεί από μερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών, όπως το Θεραπευτικό Κέντρο Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και της μονάδας αποκατάστασης 18 ΑΝΩ ως προς το αν είναι επωφελής για τους ίδιους τους χρήστες, είτε συμβάλλει στη μείωση των κοινωνικών ενόχληση και αν εποπτευόμενων χρήση εμποδίζει το κίνητρο των χρηστών ναρκωτικών να απέχουν. Η λογική του ΟΚΑΝΑ και ο δήμος για τη δημιουργία αυτών των δικτυακών τόπων βασίζεται στο γεγονός ότι η Αθήνα έχει προβλήματα με την εξάπλωση των μολυσματικών ασθενειών, ιδίως του ιού HIV στους πληθυσμούς των ενεργών χρηστών ναρκωτικών και επειδή είναι μια πόλη με μεγάλη λίστα αναμονής για τους χρήστες που θα ήθελαν να υποβληθούν σε θεραπεία. ΟΚΑΝΑ σημειώνει ότι τα προτεινόμενα δωμάτια για ελεγχόμενη χρήση υποστηρίζεται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα σε καταστάσεις μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα Επιπλέον δεοντολογία υπαγορεύουν ότι, όταν οι ζωές των χρηστών βρίσκονται σε ιδρύματα κίνδυνο με την τεχνογνωσία πρέπει να περιορίσουν αυτές τις πιθανότητες κινδύνου στο ελάχιστο και δεν πρέπει να κλείσει τα μάτια τους για το τι συμβαίνει σε περιοχές εκτός της αρμοδιότητάς τους. Ο Διογένης Σύλλογος δημοσιεύει στο συνημμένο ένα απόσπασμα από μια δημοσίευση που ασχολείται με το ζήτημα της νομιμότητας των εγκαταστάσεων για τους εποπτευόμενους χρήση. Ελπίζουμε ότι ΟΚΑΝΑ και ο Δήμος Αθηναίων θα προχωρήσει την πρωτοβουλία τους, η οποία σίγουρα θα σας βοηθήσουν να βελτιωθεί η κατάσταση στην εξαρτημένων χρηστών στο κέντρο της Αθήνας.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ.