Συνάντηση για τη Νομική Μεταρρύθμιση για τα Ναρκωτικά στη ΝΑ Ευρώπη, Θεσσαλονίκη, 1-2 Νοεμβρίου 2012

Από 1 – 2 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα με τις έρευνες που έχουν συνεργαστεί με το Πρόγραμμα των ναρκωτικών Μεταρρύθμισης του Δικαίου και έχουν γράψει μια έκθεση για τη χώρα-προφίλ. Οι εκθέσεις των χωρών είναι μια επισκόπηση των στρατηγικών για τα ναρκωτικά και τα σχέδια δράσης, η νομοθεσία περί ναρκωτικών στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των απόψεων των ενδιαφερομένων μερών (αρμόδιες αρχές, οργανισμούς, ιδρύματα και μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής (επαν) ένταξης και στον τομέα της επιβολής του νόμου) σχετικά με τις ανεπάρκειες της τρέχουσας πολιτικής και μελλοντικές προοπτικές.

Ερευνητές από την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σερβία και Σλοβενία έγραψε τις εκθέσεις. Οι εκθέσεις για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ήταν το κύριο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι ερευνητές από την Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και η Ρουμανία δεν ήταν σε θέση να παραστεί στη συνεδρίαση.
Η έκθεση αντικατοπτρίζει τις συζητήσεις που έχουν γίνει σχετικά με τα δύο κύρια θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Το Σχέδιο ναρκωτικών Μεταρρύθμισης του Δικαίου, συγκριτική έρευνα, και απαντήσεις

2.Η ναρκωτικών Μεταρρύθμισης του Δικαίου του έργου και τα μελλοντικά σχέδια. Η συνάντηση ξεκίνησε με μια εισαγωγή στο πρόγραμμα και μια παρουσίαση των συμμετεχόντων.

Η σύνοδος αυτή ακολουθήθηκε από τη συζήτηση του χαρτιού “Φαρμάκων Νόμου Reform Project? Συγκριτική Έρευνα και απαντήσεις ». Αυτό το έγγραφο βασίστηκε στην πρώτη συγκριτική μελέτη των εκθέσεων των χωρών, εστιάζοντας σε πέντε θεματικούς τομείς.

1. Εθνική στρατηγική για τα ναρκωτικά

2. Οι εθνικές ουσιαστικού ποινικού δικαίου

3. Οι εθνικοί νόμοι και οι θεσμοί του φαρμάκου

4. ναρκωτικά στην πράξη

5. επίπεδα καταδίκης και η κατάσταση στις φυλακές.

Για κάθε περιοχή, τα συγκριτικά συμπεράσματα και τις παρατηρήσεις παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν με τους συμμετέχοντες.
Η τελευταία συνεδρία της συνάντησης περιελάμβανε μια ανοιχτή συζήτηση σχετικά με το έγγραφο «περί τα ναρκωτικά Reform Project – Ο δρόμος προς τα εμπρός”. Το χαρτί που αναφέρεται στις προτάσεις και τις συστάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, ιδρύματα, οργανισμούς και ΜΚΟ, που αναφέρονται στις εκθέσεις των χωρών, καθώς και προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος. Οι εκπρόσωποι πρότειναν τη συνέχιση του προγράμματος και έκανε προτάσεις για μελλοντικές δραστηριότητες.

Μπορείτε να διαβάσετε την τελική έκθεση, εδώ.