Πολιτική και Νομοθεσία για τα Ναρκωτικά στη ΝΑ Ευρώπη. Έκδοση του “Διογένη”

Ο Διογένης , εξέδωσε ένα όγκο που περιέχει αναφορές των δέκα χωρών της ευρωπαϊκής περιφέρειας της Νοτιοανατολικής στην πολιτική για τα ναρκωτικά και τη νομοθεσία των ναρκωτικών. Ο τόμος εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο «Νομική Βιβλιοθήκη» στην Αθήνα. Οι εκθέσεις των χωρών δημοσιεύονται ξεχωριστά σε αυτή την ιστοσελίδα. Ο όγκος έχει εκδοθεί στο πλαίσιο του Έργου «Νόμος Μεταρρύθμισης ναρκωτικών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη”
Οι εκθέσεις ανά χώρα περιγράψει την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική για τα Ναρκωτικά, το εθνικό ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, οι εθνικές νομοθεσίες και τα θεσμικά όργανα των ναρκωτικών, την επιβολή του νόμου για τα ναρκωτικά στην πράξη, της καταδίκης επίπεδα και η κατάσταση στις φυλακές, τις πρωτοβουλίες για τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών που ανέλαβε η κυβέρνηση (s) ή / και το κοινοβούλιο (ες) κατά τα τελευταία χρόνια και οι προτάσεις και συστάσεις για περαιτέρω έρευνα και προώθησης.
Ο Διογένης έχει ως στόχο να προωθήσει πολιτικές που βασίζονται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα επιστημονικά στοιχεία και βέλτιστες πρακτικές που θα παρέχει ένα πλαίσιο για μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση και θα οδηγήσει σε μια πιο αποτελεσματική πολιτική και πρακτική. Μια σημαντική ανησυχία των δραστηριοτήτων είναι να ενθαρρύνουν την ανοικτή συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής για τα ναρκωτικά και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις τρέχουσες πολιτικές για τα ναρκωτικά, την αναποτελεσματικότητά τους και των δυσμενών συνεπειών τους για τα άτομα και την κοινωνία.
Το έργο «Μεταρρύθμισης του Δικαίου των ναρκωτικών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη» και οι άλλες δραστηριότητες του Διογένη Συλλόγου είναι μια προσπάθεια για να συνδέσετε τις εξελίξεις και τις πρωτοβουλίες στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Union’s ναρκωτικά και του σχεδίου δράσης, καθώς και με τις παγκόσμιες εξελίξεις σχετικά με την πολιτική για τα ναρκωτικά.
Μετά από αρκετές δεκαετίες από την εφαρμογή του ισχύοντος διεθνούς συστήματος ελέγχου των ναρκωτικών, υπάρχει σε όλο τον κόσμο μια αίσθηση του επείγοντος για να ρυθμίσετε το σύστημα, να διορθώσει τις πτυχές που προκαλούν αρνητικές συνέπειες και να γίνει πιο αποτελεσματικό. Ανοιχτό διάλογο με τις σχετικές αρχές που είναι αρμόδιες για την πολιτική των ναρκωτικών είναι απαραίτητη για την αναζήτηση περισσότερες πολιτικές και πρακτικές ανθρώπινες και αποτελεσματικό φάρμακο. Οι επικριτικές φωνές των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, όπως οι ΜΚΟ πρέπει να θεωρηθεί ως συμπληρωματική συμβολή στη συζήτηση πολιτικής για τα ναρκωτικά. Η συνεργασία μας με ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια αυξάνεται και υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση των δραστηριοτήτων μας. Ο συνδυασμός της πρακτικής εμπειρίας ΜΚΟ του τομέα και τις επιστημονικές γνώσεις των ερευνητών είναι μια πολύτιμη συμβολή στη συζήτηση πολιτική για τα ναρκωτικά. Εναπόκειται στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και οι κυβερνήσεις να κάνουν χρήση των προτάσεων και συστάσεων και να ενσωματώσει σε στρατηγικές επιλογές και Νομοθεσία προτάσεις.

Μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο δωρεάν, εδώ.