Η Ειδική Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά

Gallery Informative meeting in Athens, ahead of UNGASS 2016