Speach of Mr. Apostolou at the conference of Perfecture of Attica

 Speech by Diogenis’ Director, Thanasis Apostolou, on “New Approaches to Drug Policy in the European and International Spheres”.

http://docplayer.gr/252126-Imerida-narkotika-stin-ellada-omilia-thanasi-apostoloy-etaireia-diogenis-dialogos-gia-tin-politiki-ton-narkotikon-stin-na-eyropi.html