Το νέο σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017 – 2020.

Στις αρχές Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξέδωσε το πολυαναμενόμενο σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά, 2017 – 2020.

Το τελικό κείμενο, περιλαμβάνει δράσεις και συστάσεις, γύρω από την πρόληψη, τη μείωση βλάβης, την θεραπεία και την επανένταξη, καθώς και για την καλύτερη αντιμετώπιση της διακίνησης παράνομων ψυχοδραστικών ουσιών.

Ειδικά όμως, στο άρθρο 8, επισημαίνεται ο ρόλος των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, είτε ως πηγή πληροφοριών, είτε ως εποπτεύοντες φορείς για την εξέλιξη της υλοποίησης του σχεδίου δράσης ανά χώρα και συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στο Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών, ως επίσημος φορέας διαλόγου με τα σχετικά όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο οποίο ο “Διογένης” συμμετέχει ως μέλος στις θεματικές επιτροπές του, καθώς και στην ετήσια συνάντηση στις Βρυξέλλες.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να μεταφορτώσετε το κείμενο του σχεδίου δράσης, εδώ.