Ελληνική ΜΚΟ να ζητήσει την άμεση αντικατάσταση του υφιστάμενου 39α παροχής υπηρεσιών υγείας και την τροποποίηση του νομικού πλαισίου για τον έλεγχο των μολυσματικών ασθενειών

 

Η ΜΚΟ ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ – ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ- PRAKSIS – Σύλλογος Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ- ΔΙΟΓΕΝΗΣ και ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ εκφράζουν σε επιστολή του προς τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Ζέττα Μακρή την ικανοποίησή τους για την υπογραφή του «Σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της επιδημίας του HIV / AIDS μεταξύ των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας και σε όλη την Ελλάδα “.

Μπορούν επίσης να επισημάνω ορισμένα σημεία που, κατά τη γνώμη τους, πρέπει να διευθετηθούν προκειμένου να εφαρμοστεί σωστά το πρόγραμμα. Οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν είναι ασαφείς, πράγμα που τα καθιστά μη μετρήσιμη από την αξιολόγηση και να προτείνει για να περιγράψει τους συγκεκριμένους στόχους με μεγαλύτερη σαφήνεια. Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των προτεινόμενων δράσεων και επίσης έναν προϋπολογισμό, όπως έχει προταθεί από την επιτροπή συντονισμού και δράσης.

Οι οργανώσεις Μη Κυβερνητικές επαναλαμβάνουν την κριτική τους προς το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και Πρόληψης (ΚΕΕΛΠΝΟ) για τη συνεργασία της κατά τη διάρκεια των εργασιών για την υποχρεωτική τεστ HIV και παραβιάσεις των αρχών προστασίας της ιδιωτικής ζωής και καλεί τον αναπληρωτή υπουργό για να ασκήσει πίεση στο διοικητικό συμβούλιο του ΚΕΕΛΠΝΟ για την αντιμετώπιση περισσότερα επαρκείς οι κανόνες διαφάνειας. Οι ΜΚΟ να σημειώσετε ότι το Υπουργείο Υγείας θα βοηθήσει σημαντικά να αποφύγει τα λάθη του παρελθόντος, όταν θα αποφασίσει να αντικαταστήσει άμεσα την υπάρχουσα 39α παροχής υπηρεσιών υγείας και θα τροποποιήσει το νομικό πλαίσιο για τον έλεγχο των μολυσματικών ασθενειών. Αν δεν γίνονται δεκτές αυτές οι αλλαγές, οι ΜΚΟ έχουν σοβαρές αμφιβολίες για το αν το συντονισμό και το σχέδιο δράσης ίδιο θα καταφέρει να αποφύγει σοβαρά λάθη του παρελθόντος.

Μπορείτε να διαβάσετε την ανοικτή επιστολή εδώ.