Πρωτοβουλίες για αλλαγές στην πολιτική για τα ναρκωτικά

Στην έκθεση του εκτελεστικού διευθυντή του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα “Κάνοντας τον έλεγχο των ναρκωτικών» κατάλληλα για το σκοπό »του 2008 έχει δηλώσει ότι:« Υπάρχει πράγματι ένα πνεύμα της μεταρρύθμισης στον αέρα, για να κάνουν τις συμβάσεις που ταιριάζουν . για το σκοπό και την προσαρμογή τους σε μια πραγματικότητα για τον λόγο ότι είναι σημαντικά διαφορετική από τη στιγμή που συντάχθηκαν με το πολυμερές μηχανήματα για την προσαρμογή των συμβάσεων που ήδη υπάρχουν, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι: πρώτον, μια ανανεωμένη δέσμευση στις αρχές της πολυμέρειας και την κοινή ευθύνη? δεύτερον, μια δέσμευση να στηρίξει τη μεταρρύθμιση μας σε εμπειρικά στοιχεία και όχι στην ιδεολογία?. και, τρίτον, να θέσει σε εφαρμογή συγκεκριμένες δράσεις που υποστηρίζουν τα παραπάνω, πέρα από την απλή ρητορεία και δήλωση ”

Βλέπουμε ότι πράγματι σε πολλά μέρη του κόσμου αυτό το πνεύμα της μεταρρύθμισης παίρνει συγκεκριμένες μορφές σε ανταλλαγή ιδεών για εναλλακτικές λύσεις στο ισχύον σύστημα ελέγχου των ναρκωτικών και την υιοθέτηση της νέας νομοθεσίας. Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, τον Καναδά και την Αυστραλία καθώς και αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ, έχουν ήδη θεσπιστεί νέα νομοθεσία στο πνεύμα της προσέγγισης “κατάλληλα για τον σκοπό”. Μια σύντομη επισκόπηση ορισμένων νέων πρωτοβουλιών.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την πρόταση, εδώ.