Διεθνής Ημέρα Μείωσης της Βλάβης: Οι άνθρωποι που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, μετράνε!

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μείωσης της Βλάβης (7 Μαΐου), η οργάνωση «ΔΙΟΓΕΝΗΣ Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά», συνεχίζει την εκστρατεία ευαισθητοποίησης με σύνθημα “Persons Who Use Drugs Count” («Οι Άνθρωποι που κάνουν χρήση Ψυχοδραστικών Ουσιών Μετράνε»). Η συγκεκριμένη ημερομηνία, καθιερώθηκε από την Κοινωνία των Πολιτών διεθνώς το 2014, με στόχο την προώθηση επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων Μείωσης της Βλάβης, βάζοντας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημόσια Υγεία.

Ο όρος «Μείωση της Βλάβης» χρησιμοποιείται ως γενικός όρος για να καθορίσει παρεμβάσεις, προγράμματα και πολιτικές που επιδιώκουν τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών και οι οποίες πλήττουν το άτομο, τις κοινότητες και την κοινωνία (Regh et al., 2010). Πρόκειται για μια πραγματιστική και συνδυαστική προσέγγιση, η οποία αποτελείται από ένα πακέτο παρεμβάσεων προσαρμοσμένων στο τοπικό σκηνικό και τις αντίστοιχες ανάγκες των ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, καθώς επίσης και της ευρύτερης κοινότητας.

Διαβάστε εδώ περισσότερα.