Το πρόγραμμα LADDER ολοκληρώθηκε, και ο “Διογένης” ήταν εκεί!

Η τελική διάσκεψη του προγράμματος LADDER πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο στις 21-22 Νοεμβρίου 2017 και αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για τη δημιουργία νέων δεσμών και την ενίσχυση των υφιστάμενων εταιρικών σχέσεων για την περαιτέρω αξιοποίηση των SDG από την Κοινωνία των Πολιτών τα επόμενα χρόνια.

Το συνέδριο σηματοδότησε τρία χρόνια κοινής εργασίας σε ένα εξαιρετικά φιλόδοξο έργο, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπό την ηγεσία της οργάνωσης ALDA, συγκεντρώνοντας 27 εταίρους και 19 συνεργάτες από 19 χώρες της ΕΕ και 17 χώρες εκτός ΕΕ. Η ομόφωνη δέσμευση για συνέχιση του μεγάλου έργου που έχει γίνει μέχρι σήμερα στον τομέα της ανάπτυξης είναι μεγάλη ικανοποίηση για όλους μας, καθώς και σημάδι της βιωσιμότητας του ίδιου του προγράμματος LADDER.

Η εκδήλωση, που διοργάνωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Περιφέρεια Grand Est, εγκαινιάστηκε με την ομιλία της Antonella Valmorbida, Γενικού Γραμματέα της ALDA, και της Alina Tatarenko, Προϊσταμένου του Κέντρου Εμπειρογνωμόνων για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο “Διογένης” συμμετείχε ενεργά τόσο στο πρόγραμμα όσο και στην συνάντηση ολοκλήρωσής του. Το πρόγραμμα που υλοποίησε τον περασμένο Μάιο, με τίτλο «Ναρκωτικά & SDGs: Πολιτικές Ανάπτυξης και Μείωσης Βλάβης», υπό τις αιγίδες των δήμων Αγίου Δημητρίου, Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό βαθμολόγησης κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των προτάσεων, λόγω της καινοτομίας του.

Η συνάντηση στο Στρασβούργο, εκτός από τον απολογισμό του έργου, περιελάμβανε και εργασία σε ομάδες, με στόχο την κατάδειξη και δημιουργία προτάσεων προς τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, για νέες δράσεις υλοποίησης των SDGs σε τοπικό επίπεδο με ενεργή συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.