«Εξαλείφοντας την επιδημία του AIDS μέχρι το 2030: δεν αφήνουμε κανέναν πίσω!» (UNAIDS)

Η Παγκόσμια Ημέρα για το AIDS είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε όλους εκείνους που έχασαν τη μάχη με τον ιό HIV, αλλά και όσους συνεχίζουν να μάχονται για την εξάλειψη της επιδημίας. Ωστόσο, καθημερινά (2015) σε όλο τον κόσμο, 5753 άνθρωποι μολύνονται από τον ιό. Αρκετοί από αυτούς, ανήκουν στις λεγόμενες “ευάλωτες ομάδες πληθυσμού” και μία από αυτές είναι οι χρήστες ενδοφλέβιων ψυχοδραστικών ουσιών, κυρίως οπιοειδών. Στην Ελλάδα, το ποσοστό των νέων μολύνσεων που οφείλεται στην μετάδοση μέσω κοινής χρήσης συριγγών, ανέρχεται στο 37% για τα έτη 2011 – 2014 (πηγή: ΚΕΕΛΠΝΟ).

Ο μόνος τρόπος για να μειωθούν αυτά τα νούμερα, δηλαδή, περισσότεροι άνθρωποι να προστατευθούν από μια ενδεχόμενη μόλυνση με τον ιό του HIV, είναι η αύξηση των δράσεων μείωσης της βλάβης, μέσω μιας εθνικής στρατηγικής και ενός εθνικού σχεδίου δράσης. Δύο εργαλείων για σωστό συντονισμό, αποφυγή επικαλυπτόμενων δράσεων στο πεδίο και καλύτερη κατανομή και διαχείριση ανθρώπινου και οικονομικού δυναμικού, που σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν. Εκτός από την Ελλάδα. Και αυτό είναι ένα κενό, που με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για το AIDS, οφείλουμε ως κοινωνία των πολιτών, να φέρουμε στο προσκήνιο, αν πραγματικά μας ενδιαφέρει να προστατέψουμε τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού από τον ιό του HIV. 

Για την σημασία της αύξησης των δράσεων μείωσης της βλάβης, ενδεικτικά αναφέρουμε την πρόσφατη ανακοίνωση του UNAIDS (Οκτώβριος 2016):

«Με στόχο τον τερματισμό της επιδημίας του AIDS μέχρι το 2030 (‘Ending AIDS by 2030’), o οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για το AIDS τονίζει την αναγκαιότητα επένδυσης σε προγράμματα Μείωσης της Βλάβης, προκειμένου να εξασφαλιστεί πως οι άνθρωποι που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών θα έχουν καθολική και ίση πρόσβαση σε αυτά. Καλεί για πολιτικές που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ανάγκες των ΧΕΝ (χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών) και προωθεί υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας, φροντίδας και άλλες υποστηρικτικές δομές που σχετίζονται με τον ιό HIV. Αντίστοιχες είναι και οι συστάσεις από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), που, επίσης, προτείνουν την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων και υπηρεσιών στο πλαίσιο μια ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων προς τους ευάλωτους πληθυσμούς.

Η επιστημονική έρευνα δείχνει ξεκάθαρα ότι η Μείωση της Βλάβης λειτουργεί, σε αντίθεση με νόμους και πολιτικές που θέτουν εμπόδια στην πρόσβαση των ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών σε υπηρεσίες υγείας. Τα Ηνωμένα Έθνη τονίζουν πως η μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών μείωσης της βλάβης σε συνδυασμό με την ανεπαρκή κάλυψη, όπου είναι διαθέσιμες, θέτουν σε κίνδυνο την αποτελεσματική διαχείριση του HIV. Αναγνωρίζουν πως οι τρέχουσες επενδύσεις για τις υπηρεσίες μείωσης της βλάβης είναι ανεπαρκείς, προκειμένου να τερματιστεί η επιδημία του AIDS έως το 2030 και αντίθετες με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλήφθηκαν στην Πολιτική Διακήρυξη του 2016 για τον τερματισμό του AIDS και καλούν για ολοένα αυξανόμενες πρωτοβουλίες στον τομέα της Μείωσης της Βλάβης για τους ανθρώπους που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών.»

Μπορούμε να μειώσουμε δραστικά τα νέα περιστατικά μολύνσεων με τον ιό του HIV στην Ελλάδα, αυξάνοντας ως Πολιτεία και ως Κοινωνία των Πολιτών, τις δράσεις μείωσης της βλάβης, υποστηρίζοντας μια σημαντική ευάλωτη ομάδα πληθυσμού, αυτή των χρηστών ενέσιμων ψυχοδραστικών ουσιών. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε κανέναν πίσω σε αυτή την κοινή, παγκόσμια προσπάθεια!