Βιβλιοθήκη

"Το μόνο πράγμα που πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουμε, είναι η θέση της βιβλιοθήκης." - Albert Einstein