Συνάντηση με τη Δήμαρχο Αγίου Δημητρίου (Αθήνα)

Ο “Διογένης” ξεκίνησε έναν κύκλο συναντήσεων με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Αθήνα, στοχεύοντας να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία σε θέματα πολιτικής για τα ναρκωτικά.

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο του Αγίου Δημητρίου, με την Δήμαρχο κ. Μαρία Ανδρούτσου και την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας, κ. Ελένη Καντζέλη.

Η συζήτηση έγινε σε φιλικό και ειλικρινές κλίμα, με τις δύο πλευρές να εκφράζουν την θέληση να ξεκινήσει ένας ευρύς διάλογος στην τοπική κοινωνία για τις ψυχοδραστικές ουσίες, στοχεύοντας στη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών. Επίσης επισήμαναν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον αγώνα τους για καλύτερες απαντήσεις στις ανάγκες των χρηστών και της κοινωνίας, όπως για παράδειγμα, την έλλειψη Εθνικής Στρατηγικής για τα Ναρκωτικά.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τις δύο πλευρές να προσβλέπουν σε μια στενότερη συνεργασία στο θέμα της πολιτικής των ναρκωτικών, δίνοντας έτσι μια νέα διάσταση στις σχέσεις του Δήμου Αγίου Δημητρίου και του “Διογένη”.