Νέα έκθεση του HRI: Η θανατική ποινή, δεν σταματά τα αδικήματα περί ναρκωτικών.

Η 4η έκδοση της σειράς ‘Globar Overview’ από το Harm Reduction International σχετικά με το ζήτημα της θανατικής ποινής για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά είναι διαθέσιμη εδώ!

Το υπέρτατο δικαίωμα, αυτό του δικαιώματος στη ζωή, παραβιάζεται σε τουλάχιστον 33 χώρες του κόσμου, όπου ο νόμος προβλέπει τη θανατική ποινή για αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά.

Υποστηρίζουμε την άμεση κατάργηση της θανατικής ποινής και ζητάμε πολιτικές που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια, την προστασία, τη δημόσια υγεία, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών αρχών της ελευθερίας όλων των ατόμων χωρίς καμία μορφή διάκρισης.