Νέα έκδοση από τον “Διογένη”!

«Η επιβολή ποινής στους δράστες για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, η νομοθετική πολιτική και η δικαστηριακή πράξη στην Νοτιοανατολική Ευρώπη»

Η οργάνωση “Διογένης – Διάλογος πολιτικής για τα ναρκωτικά”, εξέδωσε το βιβλίο «Η επιβολή ποινής στους δράστες για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, η νομοθετική πολιτική και η δικαστηριακή πράξη στην Νοτιοανατολική Ευρώπη».  Η έκδοση περιλαμβάνει τα πορίσματα της έρευνας η οποία έγινε από τον Διογένη, σε συνεργασία με ερευνητές που συνδέονται με ερευνητικά ινστιτούτα και νομικές σχολές Πανεπιστημίων στις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα: Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σερβία και Σλοβενία.
Σκοπός της έρευνας ήταν να αναλύσει την εξέλιξη της ποινικής νομοθετικής πολιτικής στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών και να καταγράψει τις πρακτικές επιβολής κυρώσεων των δικαστηρίων. Περιπτώσεις από ένα δικαστήριο εξετάστηκαν λεπτομερειακά για να καταγραφεί το είδος των υποθέσεων που παραπέμφθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, ποιοι ήταν οι δράστες και πώς αντικειμενικές και υποκειμενικές συνθήκες αξιολογήθηκαν από το δικαστήριο για την επιβολή κυρώσεων.
Σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι οι δικαστές ερμηνεύουν τη νομοθεσία κατά διαφορετικούς τρόπους. Υπάρχει ένας μικρός αριθμός δικαστών που επιβάλλει κυρώσεις, οι οποίες είναι σκληρότερες από ό,τι απαιτεί ο νομοθέτης. Είναι κοινή πρακτική ορισμένων δικαστών να βλέπουν την κατοχή ναρκωτικών εξ ορισμού ως διακίνηση ναρκωτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους, ωστόσο, οι δικαστές είναι επιεικέστεροι από τον νομοθέτη, επειδή λαμβάνουν υπόψη όλες τις πτυχές της κατάστασης του δράστη (οικογένεια, κοινωνική και οικονομική κατάσταση, προηγούμενες καταδίκες κ.λ.π.) Είναι όλο και περισσότερο κοινή πρακτική των δικαστών να βλέπουν τους δράστες για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ως άτομα που χρήζουν θεραπείας.

Διαβάστε το ενημερωτικό σημείωμα εδώ.
Το βιβλίο και οι ξεχωριστές εκθέσεις ανά χώρα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή εδώ.