Νέα έκδοση από τον “Διογένη”!

Μεταρρύθμιση της πολιτικής για τα ναρκωτικά.

Η Ειδική Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά 2016: καταλύτης για αλλαγή;

Η διεθνής κοινότητα προσπάθησε εδώ και περισσότερα από εκατό χρόνια να εφαρμόσει ένα σύστημα που θα περιόριζε την παραγωγή και τη χρήση ναρκωτικών και ψυχοδραστικών ουσιών μόνο για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς. Σε τρεις διεθνείς συμβάσεις για τον έλεγχο των ναρκωτικών, θεσπίστηκαν διοικητικοί έλεγχοι και ποινικές κυρώσεις για την καταπολέμηση της παράνομης παραγωγής και χρήσης αυτών των ουσιών με σκοπό την προστασία της “υγείας και της ευημερίας της ανθρωπότητας”
Το βιβλίο αναφέρεται συνοπτικά στις σημαντικές εξελίξεις του συστήματος ελέγχου των ναρκωτικών από τις αρχές του 20ου αιώνα και από στην έναρξη ισχύος των τριών διεθνών συμβάσεων για τον έλεγχο των ναρκωτικών μετά το 1961
Αυτό το σύστημα ελέγχου των ψυχοδραστικών ουσιών αξιολογήθηκε κατά διαστήματα αρκετές φορές. Το 2016 μια ειδική σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών εξέτασε «τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών στο πλαίσιο των τριών διεθνών συμβάσεων ελέγχου ναρκωτικών». Αυτή η ειδική σύνοδος είναι το κύριο θέμα αυτής της δημοσίευσης. Οι συζητήσεις που οδήγησαν σε αυτή την ειδική σύνοδο περιγράφονται με βάση τα επίσημα κείμενα των αξιολογήσεων και των πολιτικών αποφάσεων των κρατών μελών του ΟΗΕ και τη συμβολή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις συναντήσεις των Ηνωμένων Εθνών.
Ο συγγραφέας θεωρεί το τελικό έγγραφο της UNGASS 2016 ως ένα πολλά υποσχόμενο σημάδι για την αλλαγή προσανατολισμού του σημερινού συστήματος ελέγχου των ναρκωτικών και τη μετατόπιση της πολιτικής για τα ναρκωτικά από την καταπίεση και την τιμωρία στον ρεαλισμό και την εστίαση στη δημόσια υγεία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων .
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ειδικοί στον τομέα των ναρκωτικών και οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες θα βρουν στο βιβλίο πολύτιμες πληροφορίες για τις τάσεις και τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις για την τρέχουσα πολιτική για τα ναρκωτικά.

Μπορείτε να διαβάσετε την έκδοση εδώ.