Οι θέσεις της Ελλάδας στην UNGASS 2016

Ο ΔΙΟΓΕΝΗΣ- Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά, στο πλαίσιο της παρακολούθησης των διεθνών εξελίξεων και της προώθησής τους προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θεωρεί σημαντικό να ενημερώσει το ελληνικό κοινό γύρω από τις εργασίες της Ειδικής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στο θέμα των ναρκωτικών (UNGASS 2016), παρουσιάζοντας καθ’ όλη τη διάρκεια της Συνόδου, τα πιο σημαντικά νέα.

Την Τετάρτη, 20/4/2016 και κατά την 4η ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης, παρουσιάστηκαν οι θέσεις της Ελλάδας. Δείτε το κειμενο της παρουσίασης εδώ σε αγγλικά και ελληνικά.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την 4η συνεδρίαση της ολομέλειας κατά την Ειδική Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με θέμα τα ναρκωτικά και ειδικότερα την ομιλία της ελληνικής αντιπροσωπείας (στο 1:07:35) εδώ.