Ανοικτή επιστολή του Δικτύου για την Πολιτική των Ναρκωτικών στη ΝΑ Ευρώπη για την κοινή Υπουργική συνεδρίαση των χωρών της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων

Η κοινή υπουργική συνεδρίαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία εγκρίθηκε στις 19-20 Δεκεμβρίου 2013 στην Μπούντβα, Μαυροβούνιο μια κοινή δήλωση σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα των ναρκωτικών και να ανανεώσει τις δεσμεύσεις της ΕΕ Δυτικών Βαλκανίων σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά (2009-2013). Το σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά μεταξύ της ΕΕ και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων έχει υιοθετηθεί κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο του 2003. Το σχέδιο δράσης αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου για τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ , η υποψήφια κράτη μέλη και η κράτη των Δυτικών Βαλκανίων, να εφαρμόσουν μια σειρά από προγράμματα της ΕΕ για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή. Τον Ιούνιο του 2008, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε την πλήρη υποστήριξή του για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη συμφώνησαν να ενημερώσει το σχέδιο δράσης και τον Ιούλιο του 2009, το Συμβούλιο ενέκρινε το νέο Σχέδιο Δράσης 2009-2013. Μεταξύ άλλων, το σχέδιο αυτό προτεραιότητα τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη πολιτικής και άλλες δραστηριότητες, ιδίως στον τομέα της μείωσης της ζήτησης.


Το Δίκτυο για την Πολιτική των Ναρκωτικών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου οι 15 οργανώσεις από τις 10 χώρες της περιοχής που συνεργάζονται, επισημαίνουν στην Ανοικτή επιστολή τους προς τους υπουργούς ότι στην αξιολόγηση πραγματική υλοποίηση του σχεδίου της τα τελευταία τέσσερα χρόνια λίγα έχουν γίνει στον τομέα της μείωση της ζήτησης ναρκωτικών. “Δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα για να βρεθεί στις εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή αυτού του μέρους του προγράμματος εργασίας” σημειώστε τις οργανώσεις του Δικτύου? εκφράζουν την ανησυχία τους για το θέμα αυτό και να προτείνει να συνεργάζονται ενεργά με την ΕΕ και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να αναζητήσουν τρόπους για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων σχετικά με τη μείωση της ζήτησης που περιγράφονται στο σχέδιο εργασίας.
Οι οργανώσεις Δίκτυο υπενθυμίζοντάς τους υπουργούς που έχουν οι ίδιοι να «προγράμματα στήριξης και εκστρατείες με στόχο την ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο των ναρκωτικών και την ευαισθητοποίηση του κοινού, μεταξύ άλλων με έργα που περιλαμβάνουν την κοινωνία των πολιτών» και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι είναι πρόθυμοι να δεσμευτεί συνεργαστούν με την ΕΕ και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του σχεδίου εργασίας και θα εκτιμούσα μια πρόσκληση από την ΕΕ και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να διερευνήσουν από κοινού τις δυνατότητες της μελλοντικής συνεργασίας.

Μπορείτε να διαβάσετε την ανοικτή επιστολή εδώ.