Προεργασίες για την Ειδική Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά (UNGASS 2016)

Μετά την ετήσια σύνοδο της Επιτροπής Ναρκωτικών (CND) τον περασμένο Μάρτιο άρχισαν εντατικές εργασίες για τη διαμόρφωση προτάσεων  από τις  χώρες μέλη του ΟΗΕ οι οποίες θα πρέπει να συζητηθούν και να εγκριθούν από την  Ειδική Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά η οποία θα συγκληθεί από τις 19 έως τις 21  Απριλίου 2016 (UNGASS 2016).  Ήδη ορισμένες χώρες  παρουσίασαν τις πρώτες σκέψεις τους για το περιεχόμενο των συμπερασμάτων που προσδοκούν από την  Ειδική Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις επιθυμούν να εμπλακούν ενεργά στη συζήτηση και έχουν προετοιμάσει σχέδια κειμένων τα οποία θα προωθήσουν στις αρμόδιες Εθνικές αρχές, στους περιφερειακούς οργανισμούς και στα Ηνωμένα Έθνη.  Η Επιτροπή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων της Βιέννης (Vienna NGO Committee on Drugs/VNGOC) σε συνεργασία με την Επιτροπή των ΜΚΟ της Νέας Υόρκης (New York NGO Commitee on Drugs/NYNGOC) και την Ειδική Ομάδα δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών για τα Ναρκωτικά (Civil Society Task Force/CSTF) αποτελούν τους αναγνωρισμένους από τον ΟΗΕ φορείς οι οποίοι συντονίζουν τις εργασίες των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών  για τις προτάσεις τους προς την Ειδική Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η Ευρωπαϊκή  ‘Ένωση  πρόκειται να συζητήσει ένα πρώτο σχέδιο συμπερασμάτων και συστάσεων σε συνεδρίαση της Οριζόντιας Ομάδας για τα Ναρκωτικά τον προσεχή Σεπτέμβριο/Οκτώβριο . Οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκές Ένωσης έχουν κληθεί να υποβάλουν προτάσεις στην Προεδρεία της ΕΕ η  οποία θα διαμορφώσει ένα πρώτο σχέδιο προς συζήτηση.  Το ζητούμενο είναι  η διαμόρφωση ενός «σύντομου, ουσιαστικού, περιεκτικού  και προσανατολισμένου σε συγκεκριμένες  δράσεις τελικού κειμένου».

Προσδοκία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων είναι να υπάρξει ουσιαστικός ανοιχτός διάλογος για όλα τα θέματα χωρίς περιορισμούς και προκαταλήψεις έτσι ώστε  να προωθηθούν ρεαλιστικές και αποτελεσματικές πολιτικές προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών που θίγονται άμεσα από τις εξαρτησιογόνες ουσίες. Οι οργανώσεις του Δικτύου Συνεργασίας για την πολιτική των ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη θα εκφράσουν τις απόψεις τους προς κάθε κατεύθυνση. Η στήλη αυτή θα αναφερθεί στις όποιες πρωτοβουλίες θα αναπτυχθούν στην περιοχή των Βαλκανίων.