Δημόσια Συνάντηση για την Στρατηγική και τη Νομοθεσία για τα Ναρκωτικά στο Σαράγεβο

Μια δημόσια συνάντηση οργανώθηκε στις 14 Μαίου στο τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου του Σαράγεβο στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση της πολιτικής για τα ναρκωτικά με προσανατολισμό τη δημόσια υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Νοτιο- Ανατολική Ευρώπη», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεύθυνση Διεύρυνσης, και το Open Society Foundations. Η συνάντηση διοργανώθηκε από την Εταιρεία Διογένης σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής και τη ΜΚΟ Margina, και επικεντρώθηκε στην στρατηγική και νομοθεσία για τα ναρκωτικά στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη.

Τα κύρια θέματα που τέθηκαν στη συνάντηση ήταν:

  • Η ανάγκη υιοθέτησης Εξειδικευμένου Νόμου για τα Ναρκωτικά (lex specialis) που θα τύχει εφαρμογής σε ολόκληρη την επικράτεια της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης.
  • Η ανάγκη υποστήριξης των πρακτικών μείωσης βλάβης από την αστυνομία.
  • Η ανάγκη συνεργασίας των διωκτικών αρχών με την ακαδημαϊκή κοινότητα (Πανεπιστημιακοί Νομικοί) προκειμένου να εκπαιδεύσουν αστυνομικούς και δικαστικούς σε θέματα που σχετίζονται με ναρκωτικά και να καλλιεργηθούν υποστηρικτικές συμπεριφορές για τους ανθρώπους που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την έκθεση (στα αγγλικά).