Επανερμηνεύοντας τις Διεθνείς Συμβάσεις για τα Ναρκωτικά

Μετάφραση του εγγράφου του UNODC με τίτλο: «Οι διατάξεις για την πολιτική των ναρκωτικών με βάση τις Διεθνείς Συμβάσεις Ελέγχου των Ναρκωτικών»

Τον Μάρτιο του 2014, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αξιολόγηση υψηλού επιπέδου σχετικά με την εφαρμογή από τα Κράτη Μέλη της Πολιτικής Διακήρυξης και του Σχεδίου Δράσης για τη Διεθνή Συνεργασία προς μια ολοκληρωμένη και ισορροπημένη στρατηγική για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών, το UNODC ετοίμασε το έγγραφο «Οι διατάξεις για την πολιτική των ναρκωτικών με βάση τις Διεθνείς Συμβάσεις για τον έλεγχο των Ναρκωτικών». Αυτό το έγγραφο συζητά τις επιπτώσεις των τριών Συμβάσεων στην πολιτική για τα ναρκωτικά.

Συνειδητοποιώντας τη μεγάλη σημασία αυτού του εγγράφου, ο ΔΙΟΓΕΝΗΣ πήρε την πρωτοβουλία να μεταφράσει το προαναφερθέν έγγραφο στην ελληνική και σέρβικη γλώσσα.  

Ο στόχος πίσω από αυτήν την πρωτοβουλία είναι η ενίσχυση του διαλόγου τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονται και εφαρμόζονται οι Συμβάσεις από τις κυβερνήσεις.

Παρά το γεγονός ότι το έγγραφο του UNODC μιλάει για εκ νέου ερμηνεία των συμβάσεων των ναρκωτικών και όχι για αλλαγή του περιεχομένου τους, η περιγραφή των διλημμάτων και συχνά η απόρριψη πολλών από τις πρακτικές του ισχύοντος συστήματος ελέγχου των ναρκωτικών μπορεί να βοηθήσει τη συζήτηση προκειμένου να επανεξεταστεί το περιεχόμενο των τριών διεθνών συμβάσεων, να υποστηριχτούν πολιτικές για τα ναρκωτικά περισσότερο επικεντρωμένες στην υγεία και όχι στο έγκλημα και να υπογραμμίσει ότι οι διεθνείς συμβάσεις χρειάζονται, τελικώς, να επανεξεταστούν και να τροποποιηθούν.

Εν συντομία, τα κύρια σημεία για επανερμηνεία, έτσι όπως παρουσιάζονται και αναλύονται στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι τα εξής:

Δεσμεύουν οι συμβάσεις τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ένα απαγορευτικού τύπου καθεστώς;

Εμποδίζουν οι συμβάσεις τη διαθεσιμότητα των ελεγχόμενων ναρκωτικών φαρμάκων για ιατρικούς σκοπούς;

Χειρίζονται οι συμβάσεις τους χρήστες ναρκωτικών ως εγκληματίες, οι οποίοι χρειάζονται τιμωρία;

Υποστηρίζουν οι συμβάσεις μη εξειδικευμένες παρεμβάσεις για την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών και τη θεραπεία της εξάρτησης από τα ναρκωτικά;

Υποστηρίζουν οι συμβάσεις την υποχρεωτική θεραπεία;

Αντιτίθενται οι συμβάσεις στις στρατηγικές μείωσης της βλάβης;

Αντιτίθενται οι συμβάσεις στη χρήση των ελεγχόμενων ναρκωτικών για τη θεραπεία της εξάρτησης από τα ναρκωτικά;

Παραβιάζουν οι συμβάσεις τα ανθρώπινα δικαιώματα;

Υποστηρίζουν οι συμβάσεις τη θανατική ποινή για εγκλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά;

Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο:

στα Αγγλικά

στα Ελληνικά

στα Σέρβικα

Μετάφραση στα ελληνικά

Μετάφραση στα σέρβικα