Περιφερειακό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη 2-4 Ιουνίου

Περιφερειακό συνέδριο με τον τίτλο “Η πολιτική για τα ναρκωτικά μετά την UNGASS2016” διοργανώνεται από την οργάνωση “Διογένης – Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά” στην Θεσσαλονίκη, 2-4 Ιουνίου, στο ξενοδοχείο Holiday Inn.

Το συνέδριο έχει στόχο να ενημερώσει ΜΚΟ, διαμορφωτές πολιτικής και ερευνητές από την περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης που εργάζονται στο πεδίο των ναρκωτικών, σχετικά με τα αποτελέσματα της Ειδικής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (UNGASS) που έλαβε χώρα στις 19 – 21 Απριλίου στη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ). Το κυρίως θέμα της συζήτησης θα είναι το τελικό κείμενο που υιοθετήθηκε από την UNGASS: «Η κοινή μας δέσμευση για αποτελεσματική αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών». Η πρότασή μας είναι να εμβαθύνουμε σε τέσσερα σημεία του αναφερθέντος κειμένου, τα οποία σχετίζονται με τη δράση που χρειάζεται να αναπτυχθεί στην περιοχή μας τα επόμενα δύο χρόνια.

α. Το μέλλον της μείωσης της βλάβης και της θεραπείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πώς μπορεί η έκκληση της UNGASS να υλοποιηθεί στις χώρες της περιοχής;

β. Η διαθεσιμότητα των διεθνώς ελεγχόμενων φαρμάκων για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς. Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση στις χώρες της περιοχής; Τι πρέπει να γίνει ώστε να ανταποκριθεί στην προϋπόθεση της επαρκούς διαθεσιμότητας;c. The challenge of new psychoactive substances. The existing legislation in the countries of our region and sharing good practices.

γ. Η πρόκληση των νέων ψυχοδραστικών ουσιών. Η υφιστάμενη νομοθεσία στις χώρες της περιοχής μας και ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

δ. Πρακτικές και πολιτική της κάνναβης στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική γλώσσα και μπορείτε να δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ