Έκθεση «Ναρκωτικά, Ποινική Καταστολή, Δημόσια Υγεία και Κοινωνικές Υπηρεσίες στη ΝΑ Ευρώπη»

Η έκθεση του σεμιναρίου που διοργανώθηκε από την Εταιρεία Διογένης στις 5 – 6 Ιουνίου 2014 επικεντρώνεται κυρίως στη συζήτηση για καινοτόμες μεθόδους συνεργασίας μεταξύ της αστυνομίας και κοινωνικών φορέων παροχής υπηρεσιών, που φιλοδοξούν να επιτύχουν βάσει στοιχείων, επιτυχή, και την αποτελεσματική πρόληψη, ιδίως για το HIV και άλλες μολυσματικές ασθένειες μεταξύ των χρηστών ενέσιμων ναρκωτικών, εργαζόμενων στο σεξ, και άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Η έκθεση περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις εμπειρίες των ΜΚΟ με την αστυνομία στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και καταλήγει με συστάσεις σχετικά με την αποτελεσματική συνεργασία και κοινά προγράμματα, καθώς και την ανάπτυξη και την εφαρμογή των βέλτιστων σχετικών πρακτικών στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα: Έκθεση Σεμιναρίου Σόφιας, Ιούνιος 2014